beyaz esya servisiizmir evden eve nakliyat
 

FENOMEN

Felsefe Dünyası

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Felsefe Haberleri Felsefe Haberleri Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni

Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni

E-posta Yazdır

Türk Ocakları’nın 100. ve Pamukkale Üniversitesi’nin kuruluşunun 20. Yılı anısına 6-7 Aralık 2012 tarihleri arasında “Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni”ni düzenliyoruz.

Düşünce sığlığının yaşandığı günümüzde tefekkür dünyamızın engin iklimini hatırlamak ve geleceğimizi kirlilikten arınmış, “irfanı hür, vicdanı hür” ilim ve irfan dünyası zengin bir nesle devretmek maksadıyla, “Türk Tefekkür Dünyasına” hizmet vermiş, bu alanda çalışmalarda bulunmuş ve bulunacak olan siz değerli bilim insanlarının, araştırmacıların ve tefekkür edenlerin bilgi şölenini onurlandırması bizleri mutlu edecektir.

Bilgi Şöleni’nde tek tek konu başlıkları belirlenmemiştir. İslamiyet öncesinden bugüne Türk tefekkürüne veya düşüncesine ilişkin çalışmalar Bilgi Şöleni’nin konusunu oluşturmaktadır. Konaklama ve yeme-içme giderleriniz tarafımızdan karşılanacaktır. Bilgi Şölenimiz hakkında daha geniş bilgiye Bilgi Şöleni web sayfasından ve sekreteryadan ulaşılabilir.

Bilgi şölenine yapacağınız katkıyı bekler, şimdiden teşekkür eder, bu vesile ile selam ve saygılarımı sunarım.

Bilgi Şöleni Düzenleme Kurulu Başkanı
 
Prof.Dr. Selahittin ÖZÇELİK       

BİLDİRİ BAŞLIKLARI    

 • Türk Tefekküründe Gökalp Ve Akçura
 • XI. Yüzyıldan XXI.Yüzyıla Kutlu Bilgi 
 • Bir Tefekkür Dili Olarak Türkçe 
 • Kişi Olmak
 • Sol Düşüncenin Gelişimi 
 • Türk Tefekkürünün Tevekkününde Ve Teşekkülünde Farabinin Yeri Ve Rolü 
 • Türk Bilgi Sisteminin Yeniden İnşası 
 • Türk Bilim Tarihi 
 • Türk Düşüncesini Ararken 
 • Türk Milliyetçiliği Bağlamında Dil Ve İdeoloji: Tanzimat Dili 
 • Ziya Paşa'nın Terkib-i Bendinde Tanrı, Evren Ve İnsan Düşüncesi 
 • Maturidilik: Türk Tefekkür Dünyamızdaki Yeri 
 • Türk Tefekküründe Sâmiha Ayverdi 
 • Türk Düşünce Dünyasının Akademi İçi-Akademi Dışı Ve Türkiye Coğrafyası Dışı Dinamikleri Üzerine Düşünceler 
 • Tefekkür Dünyamızda Tasavvufun Yeri 
 • Türk Tefekküründe Kadın: Oğuz Kağan'dan Günümüze 
 • Kültürel Akıl: Zihniyet Ve Eylem 
 • Türk Tefekkür Tarihinde Mehmet İzzet’in Yeri 
 • Türk Tefekküründe Kur’an 
 • Türk Tefekküründe Hz. Muhammed 
 • Türk Dünyasının Yakınlaşmasında Sivil Toplum 
 • Türk Tefekkürünün Kaynakları 
 • Türkiye’de Aydınlanma, Birey Ve Bireyleşme Ve Bunun Türkiye'ye Yansımaları 
 • Erol Güngör Ve Son Dönem Tefekkür Dünyamız 
 • İnsanlığın Geleceği 
 • Türk Tefekküründe Seyyit Ahmet Arvasi 
 • İbn-İ Haldun Ve Tefekkür Dünyamız 
 • Türk Sosyolojisinin İnşası: Prof. Dr. Orhan Türkdoğan 
 • Tepegöz-Devlet İlişkisine Semiyotik Ve Tarihsel Bir Yaklaşım 
 • Batı Felsefesi Karşısında Ahmet Mithat Efendi 
 • Prens Sabahattin Ekolünden Bir Milliyetçinin (Tahsin Demiray) Ziya Gökalp Ve Tek Parti Rejimi Eleştirileri 
 • Tarihsel Süreç İçerisinde Uzlaşıdan Çatışmaya Milliyetçilik Muhafazakarlık İlişkisi 
 • Türk Düşünce Dünyasında Avrupa 
 • Yeni Bin Yılın Eşiğinde Milli Mefkurenin İmkan Ve Kabiliyetlerine Eleştirel Bir Bakış 
 • Çağdaş Türk Düşüncesinin Önünde Bir Kaynak Ve Ufuk: Yunus Emre 
 • Klasik Edbiyatda Türk Tefekkürü: Kendini İdrak Ve Kendini Terk Meseleleri 
 • Şamandan Entellektüele: "Bilge Kişinin Yol Haritası" 
 • Namık Kemal’de “Terakki” Ve “Maarif” Düşüncesi
 • Halk Anlatıları Bağlamında Türk Tefekkürünü İnşa Tipleri
 • Anadolu Yollarında Bir Romantik: Faruk Nafiz
 • Milli Duygunun Tepkisel Olmayan Kökleri
 • Türk Modernleşmesinde Aydınlığın Geldiği Ocak: İsmail Gaspıralı Ve Memleketi Kalkındıracak “Nimet-İ Marifet-İ Maarif”
 • Anadolu Coğrafyasında Türk Kültür Şifrelerinin Taşıyıcıları: Alevîlik-Bektaşîlik
 • Türk Yurdu Dergisinde Kadın Meselesinin Ele Alınışı (1911-1931
 • Sumeroloji Çalışmalarının Türk Dili Ve Tefekkürüne Katkısı
 • Türk Düşünce Tarihinde Mantık Çalışmaları
 • Türklerde Günlük Hayat Ve Eğlenme Anlayışı
 • Türk Tefekküründe Bazı Sosyolojik Yansımalar: Gökalp-Sabahattin Çelişkisinde Çağdaş Toplum Kurgusu
 • Atatürk’ün Tefekkür Dünyasında Türk Ocakları Gerçeği
 • Tanzimat Dönemi Osmanlı Siyasi Düşününün Oluşumunda Batılı Ve Doğulu Düşünürlerin Etkisi
 • Türk Tefekküründe Dergah Dergisi’nin Yeri
 • Osmanlıdan Cumhuriyete Türk Milli Kimliğinin Oluşmasında Milliyetçi Türk Basınının Rolü “Türk Yurdu Dergisi Örneği”
 • Adnan Adıvar'da İlim, Metodoloji Ve İlim Zihniyeti
 • İdil-Ural Türklerinin Türk Matbuatındaki Etkileri
 • Türk Modernleşmesinde Gelenek Ve Yeni Sorunu: Bir Fikir İnasnı Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Türk Tefekkür Tarihinin İlk Siyasetnamesinde Bilgi Kavramının Niteliği
 • Horasan Tasavvuf Düşüncesinin Anadolu'daki Konumu Ve Anadolu'nun İslamlaşması/Türkleşmesinde Oynadığı Rol: Hacı Bektaş Veli Örneği
 • İhtilal-İşgal Döneminde Türk Ocaklarının Rusyalı Türklere Bakışı (1917-1918)
 • Rusya’da Avrasyacı Politikalar Ve Millî Kimlik Oluşumuna Etkileri
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yıllarında Türkçülerin Kadın Meselesi Üzerine Görüşleri
 • Necip Fazıl'ın Fikir Dünyasında İnsan Sorunu
 • Farabi Felsefesinde Bilgi Ve Terapi/Bilginin İyileştirici Gücü
 • Celal Nuri İleri'nin Osmanlı Devleti Son Dönemlerinde Görülen Fikir Akımlarına Bakışı
 • Işığın Peşindeki Türkler
 • Peyami Sefa Ve "Muhafaza Etmek" Üzerine
 • Aydın Sayılı’da Üniversite Dışı Bilim Anlayışı
 • Bir “İsyan Ahlakçısı” Olarak Nurettin Topçu
 • Türk Düşünce Hayatına Yön Veren Bir Sivil Toplum Kuruluşu: Türk Felsefe Cemiyeti
 • Ziya Gökalp'ı Kültürel Ulusçuluk Bağlamında Okumak
 • Ahlâk-ı Alâi'de İslam Şahsiyetçiliği (Personalizm) Bağlamında Kişinin Yeniden Yapılanması Meselesi
 • Xx. Asır Başlarında Mehmet Akif Ersoy Tefekkürü
 • Yakınçağ Türk Düşüncesinin Yönü Ve İçeriği Hakkında
 • Necip Fazıl'ın Fikir Dünyası
 • Ütopyalar Bağlamında Nurettin Topçu’nun Yarınki Türkiye’si

KATILIMCILAR 

 • Prof.Dr. Ali AKAR
 • Prof.Dr. Mehmet AKGÜN
 • Prof.Dr. Tayfun AMMAN
 • Prof.Dr. Orhan ARSLAN
 • Prof.Dr. Zeki ARSLANTÜRK
 • Prof.Dr. Yunus BALCI
 • Prof.Dr. İsmail ÇETİŞLİ
 • Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ
 • Prof.Dr. Metin EKİCİ
 • Prof.Dr. Feyzullah EROĞLU
 • Prof.Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN
 • Prof.Dr. Abdullah GÜNDOĞDU
 • Prof.Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN
 • Prof.Dr. Cemal GÜZEL
 • Prof.Dr. Rahmi KARAKUŞ
 • Prof.Dr. Orhan KAVUNCU
 • Prof.Dr. Kurtuluş KAYALI
 • Prof.Dr. Nadim MACİT
 • Prof.Dr. Fahrettin OLGUNER
 • Prof.Dr. Yılmaz ÖZAKPINAR
 • Prof.Dr. Ayfer ÖZÇELİK
 • Prof.Dr. Hakan POYRAZ
 • Prof.Dr. Yümni SEZEN
 • Prof.Dr. İbrahim ŞAHİN
 • Prof.Dr. H.Gazi TOPDEMİR
 • Prof.Dr. Şafak URAL
 • Prof.Dr. Adnan Ömer USTAOĞLU
 • Prof.Dr. İsmail YAKIT
 • Prof.Dr. Kazım YETİŞ
 • Doç.Dr. Mustafa ARSLAN
 • Doç.Dr. Lütviyye Süleyman Kızı ASGERZADE
 • Doç.Dr. Mithat AYDIN
 • Doç.Dr. Levent BAYRAKTAR
 • Doç.Dr. Salim ÇONOĞLU
 • Doç.Dr. Aliyar DEMİRCİ
 • Doç.Dr. Baran DURAL
 • Doç.Dr. Türkan ERDOĞAN
 • Doç.Dr. Zeynep Tarım ERTUĞ
 • Doç.Dr. Serkan GÜZEL
 • Doç.Dr. Osman KARATAY
 • Doç.Dr. Yusuf KILIÇ
 • Doç.Dr. Tahir KODAL
 • Doç.Dr. Milay KÖKTÜRK
 • Doç.Dr. Mustafa ORAL
 • Doç.Dr. İbrahim ŞİRİN
 • Doç.Dr. Abdullah TEMİZKAN
 • Doç.Dr. Turgut TOK
 • Doç.Dr. Ali UTKU
 • Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ
 • Doç.Dr. Yücel YÜKSEL
 • Yrd.Doç.Dr. Ferhat AĞIRMAN
 • Yrd.Doç.Dr. Özgür Kasım AYDEMİR
 • Yrd.Doç.Dr. Tuncay BÜLBÜL
 • Yrd.Doç.Dr. Dilşen İnce ERDOĞAN
 • Yrd.Doç.Dr. Cafer GARPER
 • Yrd.Doç.Dr. Umut KARABULUT
 • Yrd.Doç.Dr. Bedri MERMUTLU
 • Yrd.Doç.Dr. Hatice MUMKAYMAZ
 • Yrd.Doç.Dr. Emin ÖZDEMİR
 • Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN
 • Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali SARI
 • Yrd.Doç.Dr. Yahya Kemal TAŞTAN
 • Yrd.Doç.Dr. İsmail TÜRKOĞLU
 • Öğr.Gör. Erkan DİKİCİ
 • Öğr.Gör. Şerif KUTLUDAĞ
 • Dr. Dursun AYAN
 • Dr. Aslı ÇAVUŞOĞLU
 • Dr. Mustafa KÖK
 • Arş.Gör. Esra GÖKMEN
 • Arş.Gör. Ömer TEMİZKAN
 • Hikmet ÇAMCI
 • Recep GARİP
 • Sinan KÖSEDAĞ
 • Nevzat KÖSOĞLU
 • Mustafa YAZGAN

 

 

İSLAM FELSEFESİ

DİĞER DÜŞÜNCE SİSTEMLERİ