beyaz esya servisiizmir evden eve nakliyat
 

FENOMEN

Felsefe Dünyası

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Felsefe Haberleri Felsefe Haberleri III. Uluslararası Felsefe Kongresi

III. Uluslararası Felsefe Kongresi

E-posta Yazdır

III. Uluslararası Felsefe Kongresi

“Gelenek, Demokrasi ve Felsefe”

Güncel tartışmalara şöyle bir baktığımızda her gün üzerine düşünülen, konuşulan, yazılar yazılan bir kavram olarak karşımıza çıkar demokrasi. Ancak, demokrasi üzerine konuşulurken kavramın bağlamından kopartıldığını ve içinin boşaltıldığını da görmekteyiz. Demokrasi kavramıyla zaman zaman birlikte ele alınan, zaman zaman da farklı bir şeye vurgu yapmak için kullanılan bir başka kavram da gelenek kavramıdır. Gelenek kavramı içine yerleştirilen birçok şeyin bağlantısız olduğu görülmektedir. “Demokrasi kültürü”, “demokrasinin üç sacayağı”, “geleneğimizde böyle şeyler yoktur”, “gelenekten gelen şeyler”, “gelenekten geleceğe nasıl bir yol almamız gerektiğini tartışmalıyız” gibi ifadelerle hep karşılaşmaktayız. Ancak ne acıdır ki, bütün bunlarla yeterince hesaplaşmamaktayız. Bu hesaplaşma gündelik tartışmalarla yapılamaz. Bu hesaplaşmayı konunun özüne inerek yapmak gerekmektedir. Bunu yapmak da ancak felsefi bir bakışla olabilir. Felsefe burada işin içinde olmalıdır hep. Şimdi, uzun zamandır unuttuğumuz şöyle bir soru sormanın zamanı gelmiştir. Gelenek nedir? Demokrasi nedir? İşte ancak bu sorularla gelenek ve demokrasi kavramları ve bu kavramlarla kavranan şey hakkında yeterli bir bilgiye sahip olunabilir. Oysa yapılan şey kavramların özüne inmek kavramların ne’liği üzerine düşünmek yerine, konunun etrafında dolanıp, retorik sanatını kullanarak, göz boyamak olmaktadır. Ancak felsefenin ışığıyladır ki, kavramlar aydınlığa kavuşur ve sağlam bir zemine oturtulabilir.

Öte yandan demokrasi düşüncesinin olgunlaşması için, kültürün olgunluk düzeyine ulaşması gerekmektedir. Bu da ancak bir bilincin gelişmesiyle olabilir. Bu bilinç de felsefi bakışın yaygınlaşması, felsefenin hayatın içine nüfuz etmesiyle mümkün olabilir. Bu nedenle gelenek ve demokrasi konularına felsefi bir bakış elzem hale gelmektedir. Bu kongre, bu bakışın oluşmasına katkı sunmak için düzenlenmektedir.

Gelenek, demokrasi ve felsefe ilişkisi söz konusu olduğunda, şu sorularla hesaplaşmak gerekmektedir: Gelenek ne demektir? Tarih ve gelenek arasında nasıl bir bağ vardır? Gelenek ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır? Gelenekten ne alabiliriz? Felsefi bir geleneğin oluşması nasıl mümkün olabilir? Gelenek ile din arasında nasıl bir bağ kurulabilir? Demokrasi ne demektir? Gelenek ile demokrasi ilişkisi hakkında neler söylenebilir? Demokrasiden vazgeçebilir miyiz? Demokrasi ve laiklik arasında nasıl bir ilişki vardır? Demokrasinin alternatifi var mıdır? Demokrasi ve hukuk ilişkisi nasıl olmalıdır? Hukuk devleti ifadesi demokrasinin neresinde durmaktadır? Demokrasi ve felsefe ilişkisi üzerine neler söylenebilir? İktidar konusunda nasıl bir çözümleme yapılmalıdır? Bir demokraside kurumlar arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Sanatın bir demokrasi kültürünün oluşumundaki rolü nedir? Ütopya demokrasinin yerleşmesi için hangi imkanları sunar?

Bütün bu sorularla hesaplaşmayı denemek ve gelenek ile demokrasi kavramlarına yeni ve farklı bakışlar ortaya koyabilmek için “Gelenek, Demokrasi ve Felsefe” başlıklı bir kongre düzenlemeyi uygun gördük.

KONGRELER

KONU BAŞLIKLARI

 • Tarih ve Gelenek
 • Kültür ve Gelenek
 • Gelenek ve Sanat
 • Din ve Gelenek
 • Gelenek ve Demokrasi
 • Gelenek ve Felsefe
 • Demokrasi ve Felsefe
 • Kültür ve Demokrasi
 • Hukuk ve Demokrasi
 • Demokrasi ve Özgürlük
 • Din ve Demokrasi
 • Demokrasi ve Bireyleşme
 • Demokrasi ve İnsan Hakları
 • Din ve Felsefe
 • Demokrasi ve Varoluş
 • Demokrasi ve Sanat
 • Felsefe ve Ütopya
 • Etik ve Politika
 • İktidar Sorunu
 • Kadın ve Demokrasi

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

 • Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Günter Figal, Freiburg Üniversitesi, Almanya
 • Prof. Dr. Jacob Rogozinski, Strasbourg Üniversitesi, Fransa

ONURSAL KURUL

Bölümün kuruluşunda ve gelişmesinde katkısı bulunan akademisyenler.

 • Prof. Dr. Arda Denkel
 • Prof. Dr. Betül Çotuksöken
 • Prof. Dr. Harun Tepe
 • Prof. Dr. İoanna Kuçuradi
 • Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer
 • Prof. Dr. Sevgi İyi
 • Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy
 • Doç. Dr. İsmail Demirdöven
 • Doç. Dr. Uğur Ekren
 • Yrd. Doç. Dr. Tüten Anğ
 • Dr. İsmail Serin
 • Afıtap Boz

BILIM KURULU

 • Prof. Dr. Abdullah Kaygı (Hacettepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ahmet İnam (ODTÜ)
 • Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan  (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Betül Çotuksöken (Maltepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Celal Türer (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. David Grünberg (ODTÜ)
 • Prof. Dr. Dimitar Denkov (Sofya Üniversitesi, Bulgaristan)
 • Prof. Dr. Doğan Özlem (Yeditepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Erdal Cengiz (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Günter Figal, Freiburg Üniversitesi, Almanya
 • Prof. Dr. Hakan Poyraz (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Harun Tepe (Hacettepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Jacob Rogozinski, Strasbourg Üniversitesi, Fransa
 • Prof. Dr. Kubilay Aysevener (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer (Hacettepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Manuel Knoll (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Neşet Toku (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Oliver Leamann (Kentcuky Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ömer Naci Soykan (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Saffet Babür (Yeditepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Solmaz Zelyut (Ege Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yasin Ceylan (ODTÜ)
 • Prof. Dr. Zeynep Direk (Galatasaray Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Alexander L. Gungov (Sofya Üniversitesi, Bulgaristan)
 • Doç. Dr. Andrej Démuthovci (Trnava Üniversitesi Slovakya)
 • Dr. David D. Butorac (Fatih Üniversitesi)
 • Dr. Marien van den Boom, INHolland University of Applied Sciences
 • Dr. Slimane Moulki, M’Sila Üniversitesi, Cezayir

DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı

 • Prof. Dr. A. Kadir Çüçen

Akademik Koordinatör

 • Doç. Dr. Metin Becermen

Üyeler

 • Prof. Dr. Ahmet Cevizci
 • Doç. Dr. Işık Özgündoğdu Eren
 • Doç Dr. Muhsin Yılmaz
 • Yrd. Doç. Dr. Funda Günsoy Kaya
 • Öğr. Gör. Dr. Elif Nuyan
 • Öğr. Gör. Ayşe Gül Çıvgın
 • Öğr. Gör. Ufuk Özen
 • Dr. Ümit Öztürk
 • Araş Gör. Tayfun Torun
 • Araş. Gör. Adnan Esenyel
 • Araş. Gör. Melek Zeynep Zafer
 • Araş. Gör. Derya Aybakan
 • Araş Gör. Gökhan Gürdal
 • Araş Gör. Sultan Kömürcü
 • Araş Gör. Çiğdem Yıldızdöken
 • Araş. Gör. Mehmet Fatih Elmas
 • Araş Gör. Mehmet Güzel
 • Araş. Gör. Zeynep Çetin
 • Araş. Gör. Irmak Güngör

Genel Koordinatör: Gürkan KAYA

Web Sayfası ve Bilişim Sorumlusu: UNiSO Yazılım

ÖNEMLİ TARİHLER

Özetlerin Son Gönderilme Tarihi 23 Mayıs 2014
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı 27 Haziran 2014
Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi 22 Ağustos 2014
Kongre Programının İlan Tarihi 5 Eylül 2014
Kongre Tarihleri 23-24-25 Ekim 2014
Katılım Ücreti 200 TL, Arş. Gör. ve lisansüstü 150 TL.

KONGRE MEKANLARI

Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kongre Merkezi, Bursa – Türkiye

http://philosophy3.uludag.edu.tr/?page_id=35

 

İSLAM FELSEFESİ

DİĞER DÜŞÜNCE SİSTEMLERİ