Max Horkheimer

Yazdır


"Felsefe, insanın kendini aptallaştırmasına izin vermemek için vardır."

Max Horkheimer

Eserlerinden Seçmeler

Etkisi

Horkheimer, felsefeye geçen yüzyılın başındaki Yeni-Kantçı iklim içinde başladı. Yine de ilgisi kısa zamanda toplum araştırmasına ve toplum kuramına kaydı. Ortak düşünceler paylaştığı arkadaşlarıyla birlikte Sosyal Araştırma Enstitüsünü kurdu. Marksist sol, güçlü Bolşevik baskısı altında, radikal ve devrimci akımlar arasında bölünmüştü ve genç Weimar Demokrasi’sine karşı konum almak zorundaydı. Horkheimer’in baş yapıtı Araçsal Aklın Eleştirisidir ama en büyük etkiyi Adorno’yla birlikte kaleme aldığı Aydınlanmanın Diyalektiği kitabıyla yapmıştır. Kendini aptallaşmaya bırakmamak, kendini sürekli olarak kendi suçuyla düştüğü ergin olmama durumundan çıkartmak, Horkheimer’ın eleştirel felsefesinin temel özelliği olmuştur ve Sosyal Araştırma Enstitüsü de işte bu nedenle bugün de ayaktadır.