beyaz esya servisiizmir evden eve nakliyat
 

FENOMEN

Felsefe Dünyası

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
Anasayfa Akademisyenler (Türkiye)
Türk Akademisyenler

Kenan Gürsoy

E-posta Yazdır PDF

Prof. Dr. Kenan Gürsoy Prof. Dr. Kenan Gürsoy felsefe alanında çalışmalar yapan bir akademisyendir. 2000-2009 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve anılan tarihler arasında zaman zaman Fakülte'nin Felsefe Bölümü Başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. Halen Türkiye Cumhuriyeti'nin Vatikan nezdindeki Büyükelçisi'dir.

Hayatı

1950 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal Tahir Gürsoy; annesi ise, son dönem Osmanlı maarifçi ve mutasavvıflarından Kenan Büyükaksoy'un kızı Hikmet Kainat Büyükaksoy'dur. İlkokulu, İstanbul Hırka-i Şerif İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimlerini ise, Saint Benoit Fransız Lisesi’nde gerçekleştirdi (1970). Yükseköğrenimini ise, Fransız Hükümeti’nin Türkiye'de Fransızca eğitim öğretim yapan okullardan mezun, başarılı öğrencilere verdiği dört yıllık öğrenim bursuyla Fransa’da Rennes Üniversitesi ve Paris, Sorbonne Üniversitesi’nde tamamladı. (1970-1974)

Devamını oku...
 

Prof. Dr. Abdullah Necati Akder (1901 - 1986)

E-posta Yazdır PDF

Sosyolojik ve felsefi bilgilere dayanarak ülke sorunlarını irdelemeyi temele alan idealist sosyal felsefe eğiliminin Cumhuriyet dönemindeki temsilcisi olan A. Necati Akder, 1901 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 

Abdullah Necati Akder, ilköğrenimini Fatih ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa rüştiyelerinde okuyarak tamamladı (1916). 1918 yılında İstanbul Dar-ül-muallimin'inin (Erkek Öğretmen Okulu) ilk kısmını bitirdikten sonra bir süre özel ilkokullar ile Bebek ve Beykoz dar-ül-eytâmlarında (yetimler yurdu) muallim olarak çalıştı. 1923 yılında Dar-ül-muallimin'inin orta kısmına girdi; daha sonra Yüksek Muallim Mektebi'ne geçti. Aynı zamanda Darülfünun Felsefe Bölümü'nde yükseköğrenim gördü ve 1928'de her iki okuldan da mezun oldu. 

Eğitiminin bu ilk döneminde, Meşrutiyet dönemi ve Cumhuriyet'in kuruluşu aşamasında millet olarak “var kalma” sorunlarının yaşandığı bir tarih kesitine denk düşmesi itibariyle, dönemin İstanbul'unda muhtemelen Türkçülük akımı çevresinde merkezileşen fikir hayatı ve sosyal çevrelerle yakın ilişkiye girmiştir. Özellikle yanlı olarak okuduğu Yüksek Muallim Mektebi hayatı bu ilişkiler için oldukça elverişliydi. Ziya Gökalp'in izlerini taşıyan Darülfunun Edebiyat Fakültesi ve Felsefe Bölümü de onun fikri gelişiminde etkili oldu. Bu dönemden hocası olan Mehmet İzzet'in "Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat" dersleri ile Akder'in makaleleri arasında konulan işleyiş yöntemi bakımından önemli benzerlikler vardır. 

Devamını oku...
 

Caner Taslaman (Doç. Dr.)

E-posta Yazdır PDF

Caner Taslaman Doç. Dr. Caner Taslaman, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul'da bitirdi. Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilendi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi.

Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha sonra ise Kuantum Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu. Ayrıca "Küreselleşme Sürecinde Türkiye'deki İslam" çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde tamaladı. Oxford Üniversitesi'nde post-doktora calışmasını yaptı. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde bilim-din ilişkisi üzerine seminerlere katılan ve Japonya Tokyo Üniversitesi’nde “misafir akademisyen” olarak bulunan Caner Taslaman'ın, Türkçe, İngilizce ve Boşnakça olarak yayımlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.

Şu anda “modern bilim, felsefe ve din ilişkisi” ile “küreselleşme ve İslam” konuları üzerinde çalışmalarda bulunmakta ve özellikle "Küreselleşme ve İslam", "Kuran ve bilim", "modern fiziğin felsefi ve teolojik sonuçları", ''din felsefesi'', ''bilim felsefesi'' "biyoloji felsefesi" gibi konularla ilgilenmektedir. 

YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe ve İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümleri'nde ders vermektedir. (Aralık 2010)

Kitapları

Makaleleri

 

Bir Düşünür ve Ahlakçı: Nurettin Topçu

E-posta Yazdır PDF

Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR*

"İnsanın affedilmez şaşkınlığı, düşmanı kendi dışında aramasıdır."

Nurettin Topçu’yu Türk Düşünce geleneği içerisinde konumlandırmak, onu anlamak ve kültürümüzün sürekliliğini kavramak açısından elzemdir. Düşünce, sanat ve bilim varlığını ortaya koymak ve gelişebilmek için bir zemine ve ortama ihtiyaç duyar. Bu yüzden bu alanlarda gelenekler oluşturabilmek, sürekliliği sağlamak bakımından hayati öneme sahiptir. Bir filozof ya da düşünürü gelenek içerisinde ele almak, onu ve düşüncesini kavramak açısından büyük bir kolaylık sağlar.

Nurettin TopçuTopçu memleketimizde benzerlerine çok sık tesadüf edemediğimiz, hem batı hem de Türk düşüncesi açısından değerlendirilmesi gereken otantik bir düşünür/filozof portresi çizer. Felsefe tarihi içerisine yerleştirebileceğimiz bir tavır alışı olduğu gibi, kültürel ve siyasi geleneklerimiz açısından da bir duruş ve tavır alışa sahiptir. Topçu düşüncesine bakıldığında, hem tarihsel devamlılık, hem de iç sistematik tutarlılık açısından felsefi bir model teşkil ettiği görülür. Fakat o; salt spekülatif, kurgusal fikirleri inceleyen, işleyen ve savunan, deyim yerindeyse fildişi kulesine çekilmiş münzevi bir filozof değildir. Topçu, belki de pek az filozof ve düşünüre nasip olacak şekilde, kültürü ile bütünleşebilmiş ve fikir ile aksiyon vahdetini temin edebilmiş bir dava adamı ve ahlak kahramanıdır.

Batı düşüncesi açısından incelendiğinde ilk akla gelen kaynakları arasında; Sokrates, Platon, Descartes, Kant, Rousseau, Bergson ve Blondel sayılabilir. Bütün bu filozoflardan yararlanarak ve onları şahsi terkibinde eriterek kendi özgün felsefi kurgusunu inşa etmiştir. Topçu, felsefi tefekkürünü inşa ederken, filozofların görüşleri arasında, sadece kendisine yakın bulduklarından bir kolaj yapmış değildir. Batı geleneği içerisinde hem seçip benimsediği, hem de eleştirdiği görüşler çerçevesinde kendi özgün konumunu belirlemiştir. O aynı zamanda, felsefi kavram ve izmlerle de hesaplaşmıştır. Materyalizm, Pozitivizm, Diyalektik Materyalizm, Anarşizm, Konformizm, Sosyolojizm gibi kavramları ve doktrinleri de incelemiş, bunları eleştirmek ve çıkmazlarını göstermek suretiyle, kendi felsefi tavır alışı ve kurgusu çerçevesinde kullanmıştır.

Devamını oku...
 


Sayfa 2 - 2

İSLAM FELSEFESİ

DİĞER DÜŞÜNCE SİSTEMLERİ