Ahmet İNAM

Yazdır

Prof. Dr. Ahmet İNAM

Ahmet İnam1947 Sandıklı doğumlu. 1971'de ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne doktora öğrencisi olarak girdi. Bu yıldan itibaren, doktora tezini verinceye dek, aynı fakültede Latince ve Eski Yunanca derslerini izledi. 1980 yılında, yardımcı dalı Eski Yunan Edebiyatı, Ana dalı Sistematik Felsefe ve Mantık olmak üzere, doktora sınavlarını pekiyi derece ile verdi. Doktora tezi: "Edmund Husserl'de Mantığın Yeri".

29.9.1980'de Beşeri Bilimler Bölümüne asistan olarak girdi. Aynı bölümde sırasıyla, 5.11.1980'de öğretim görevlisi, 15.7.1981'de yardımcı doçent ve 21.10.1983'de Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalında doçent oldu. Nisan 1989'da profesörlüğe atandı. 16 Mayıs 1994-5 Haziran 2000 tarihleri arasında Felsefe Bölüm Başkanlığı yapmıştır.

1987-1992 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Lisans ve Yüksek Lisans dersleri, 1982-1991 yılları arasında Ankara Üniversitesi D.T.C.F., Felsefe bölümünde dersler ve 1992-1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler'de doktora dersleri vermiştir. 1995-1998 yılları arasında Gazi Üniversitesi'nde dersler vermiştir.

Haziran 2003 tarihinde başladığı ODTÜ Felsefe Bölüm Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

 Mantık, bilim felsefesi, bilgi teorisi başta olmak üzere, felsefe tarihi, kültür felsefesi ve ahlak felsefesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Amacı, çağımızdaki insanı, bilim, sanat, din ve kültür etkinlikleri içinde kavramaya çalışmak.

İngilizce'nin yanında, Almanca, Fransızca, Latince ve Eski Yunanca'dan okumalar yapabiliyor.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Önceki yıllarda Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı'nın şiir ödülü Seçici Kurul ve Elektrik Mühendisliği Dergisi yayın kurulu üyeliği yapmıştır. Halen Kitle İletişim Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik dergisi, Doğu Batı Dergisi, Dini Araştırmalar Dergisi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bilimname Dergisi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yayın danışmanlığı yapmaktadır Ayrıca Felsefe Dünyası Dergisi yazı işleri müdürü olarak görev yapmaktadır. Bunlarla birlikte Jahrbuch der Internationalen Schoupenhauer-Vereinigung, İslami Araştırmalar Dergisi yazı kurulu, TÜBITAK Bilim ve Teknik Dergisi Yayın Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Danışma ve Yayın Kurulu, Milli Eğitim Dergisi Yayın Kurulu ve Kültür Bakanlığı Araştırma ve İnceleme Eserleri Yayın Danışma Kurulu üyesidir.

2003 yılında Yeditepe Felsefe, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilimname, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi için, 2004 yılında Erdem Dergisi, Felsefe Dünyası, Yeditepede Felsefe, Milli Eğitim Dergisi, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ve Felsefe Tartışmaları için, 2005 yılında Bilimname Dergisi, Felsefe Tartışmaları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Bilim Eğitim Toplum, editepede Felsefe, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ve Türkiye'de Düşünce Yayımları Kaynakçası için hakemlik yapmıştır.

Mart 2002 tarihinde "TUBA Bilgi Toplumuna Geçiş" konferansını ve Eylül 2003 tarhinde ise İstanbul Kültür Üniversitesinde Mantık Matematik ve Felsefe I.Ulusal Sempozyumunu düzenlemiştir.

Ocak 2003 ve Şubat 2004 tarihlerinde "Üniversitede Öğrenci-Öğretmen ilişkileri" konulu seminerler vermiştir.

2004 yılında TÜBİTAK AR-GE Eşgüdüm Daire Başkanlığı Bilimsel Toplantı Danışmanlığı yapmıştır.

2007 yılında,
Mantık ve Felsefe V. Ulusal Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi yayın danışmanlığı, Dini Araştırmalar Dergisi bilimsel danışma kuruluğu üyeliği, Milli Eğitim Dergisi Yayın Kurulu üyeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi danışma kurulu üyeliği, Emo Ankara Şubesi danışma kurulu üyeliği, İslami Araştırmalar Yazı Kurulu üyeliği, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yayın danışmanlığı, Felsefe Dünyası dergisi baş editörlüğü, Doğu Batı Dergisi yayın danışmanlığı ve İzmir Karaburun "Bilim ve İktidar" kongresi bilim kurulu üyeliği yapmıştır.

Ayrıca Hacattepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Felsefe Dünyası, Eğitim Dergisi, TED Bilim Dergisi, Karaburun Bilim Kongresi, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 100.Yıl Sosyal Bilimler Dergisi ve Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için hakemlik yapmıştır.

Uluslararası Schopenhauer Derneği ile Michael Polanyi Derneği, Türkiye Felsefe Kurumu üyesi ve Türk Felsefe Derneği Başkan Yardımcısıdır.


KİTAPLARI

 • Yönteme Hayır (P. K. Feyerabend'dan çeviri), Ara Yayıncılık, İstanbul, 1989.
 • İyinin ve Kötünün Ötesinde (F. Nietzsche'den çeviri), Ara Yayıncılık, İstanbul, 1989.
 • Ahlakın Soy Kütüğü Üzerine ( F. Nietzsche'den çeviri), Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990.
 • Gülden ile Hoca, Promete Yayınları, Ankara, 1994.
 • Edmund Husserl Felsefesinde Mantık, Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.
 • Ararken: Edebiyat Yazıları, Su Teni Yayıncılık, Ankara, 1996.
 • Düşten Düşünceye, İmge Yayınevi, Ankara, 1996.
 • Sinema Akımları (Derleyici olarak), Med-Campus 126 Proje Yayınları, Ankara, 1996.
 • Filiz, Nerdesin? (Roman), Zed Yayıncılık, İstanbul, 1997.
 • Keşiş, Cinler ve Tanıklar, Seba Yayınları, Ankara, 1998.
 • Hıyaran, Vadi Yayıncılık, Ankara, 1997.
 • Teknoloji Benim Neyim Oluyor?, Alamuk Yayınları, Ankara, 1993, 2. baskı ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 1999.
 • Dünya Gönülden Gönüle, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 1999.
 • Bilimin Bin Bir Yüzü, Vadi Yayıncılık, Ankara, 1999.
 • Yolculuk Hazırlıkları, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2000.
 • Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2000.
 • Teknoloji ve Mühendislik Üzerine Bir Yorum, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Gönülden Bilime Yolculuklar Kitabı, Hece Yayınları, Ankara, 2002.
 • Şen Bilim (F. Nietzsche'den çeviri), Say Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Denemenin Ardında: Edebiyat Yazıları, Hece Yayınları, Ankara, 2003.
 • Eleştirinin Kıyılarında, Hece Yayınları, Ankara, 2003.
 • Gerçek Şiir İçinde, Simge, 2004.
 • Dolanmalar, Hece Yayınları, Ankara, 2004.
 • Şen Bilim (F. Nietzsche'den çeviri), Say Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Yaşam Bizi Çağırırken, Aşina Kitaplar, Ankara, 2006.
 • Muhabbet Şifadır, Cengiz Güleç'le birlikte, Nar Yayınevi, Ankara, 2006.
 • Metaforla Saadet Olmaz, Cengiz Güleç'le birlikte, Say Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Yaşamla Yoğrulmuş Bilgi, Say Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Aşk Üstüne Denemeler, Aşina Kitaplar, 2007.
 • Teknolojinin Gönlümle Ne İlgisi Var?, TUBA, Akademi Formu, Ekim 2007.
 • Şiir Bir, Hayal Yayınları, Mart 2008.
 • Deneyen Felsefe, Yeni İnsan Yayınevi, Nisan 2008.
 • Düşünce Açan Bahçede, Şenocak Yayınları, Ekim 2008.
 • Şiir İki, Hayal Yayınları, Nisan 2009.
 • Canım Yobazlarım Benim, Hayal Yayınları, Ankara, Nisan 2010.
 • Zaman Yapıcının Şiirleri (Mahmut Tolon'dan çeviri), Hayal Yayınları, Ankara, 2010.
 •  
  ONLINE YAYINLAR

 • FOTOĞRAFLAR
 • ŞİİRİMSİLER - Yeni !
 • Canım Yobazlarım Benim (Kitap Kapağı)
 • Yaşamla Yoğrulmuş Bilgi (Kitap Kapağı)
 • Yaşam Bizi Çağırırken (Kitap Kapağı)
 • Filiz, Nerdesin? (Kitap Kapağı)
 • 2005 Denen Zaman Diliminden Geçerken
 • Ardımda Şiirin Işığı - Yeni !
 • A Philosophical Perspective on Incorporating Emotions in Human Computer Interaction
 • Agana Belea İle Doğum Olan Ölüm Üstüne
 • Ahmet İnam ile Söyleşi
 • Ahmet İnam'ın Kendi Yaptığı Resmi
 • Ahmet İnam'la Söyleşi: "Düşünmek, göze almaktır."
 • Ahmet Oktay'ın "Mâdenci Lâmbası" Üstüne Bir Yorum
 • Aklımız Duygularımızın Neresinde?
 • Andelîb-i Gûyânın Yolculuğu Olarak Aşk
 • Anlam Masalı
 • Anlamın Sağlığına Doğru
 • Anlam Sağlığının Ölçütleri Neler Olabilir?
 • ÂMED'in Ma'ruzâtı
 • Aşkta Etik ve Estetik Sorumluluk
 • Aydın Üstüne On Sav
 • Batı Gönül Cahili: Röportaj
 • Ben Kabak Kafalı, Bastı Bacak, şiş Göbek Bir Yazar Olmasaydım...
 • Biçimsel Varlık Alanlarının Yaşantısı Üstüne
 • Bilgi ile Olmak
 • Bilgi Ahlakı Üzerine Düşünceler
 • Bilgi Toplumu ve Türkiye
 • Bilim, Sanat ve Felsefe Dili Olarak Türkçe
 • Bilimin Şenliği için Şenbilim
 • Bilinç Üzerine Düşünceler
 • Bir Ağıt Olarak İnsan
 • Bir Başınadır Şiir, Bir Başına ve Yolda
 • Bir Garip Sandıklı Öyküsü
 • Bir Izdırabın Anotomisinde Yücel Kayıran Şiir
 • Bir Kedim Var Kimselere Benzemez
 • Bir Mübarek
 • Bir Roman İnsan: Nâhide Hanım
 • Bir Yıl Önceki Felsefe
 • Bir Yolcudur Dost
 • Coğrafya Kavramı Odağında Felsefe ve Edebiyat
 • Cumhuriyet Döneminde Türkiyedeki Felsefenin Serüveni
 • Çanlı Kemancı
 • Çicek Tozları
 • Çocukça Felsefe
 • Değerlerin Değmesi
 • Değer Yaşamak
 • Depremli Bir Varlık Olarak İnsan
 • Dümbelekçiler
 • Dünyadaki Çirkinlikler, Silkinin...
 • Dünya İstasyonunda Yanlışlıkla İnmiş Keloğlan
 • Dürtülerin Dansı
 • Düzen Metafiziği Açısından Khaos ve Kargaşa
 • Edebiyat ve Felsefe Üstüne Bir Konuşma
 • Edebiyata Bakışta Bilimin Yeri ve Yorumun Yeri
 • Ebediyâtını Yitirmiş Edebiyât: Edebiyâtın Edebi Yatık mı?
 • Edebiyat Gönül Kürede
 • Edebiyat Üstüne - Kuytu Dergisi Röportajı
 • Edeştirinin Yollarında
 • Eğitimde Sorular
 • Eğitimin Sorgulanması İçin Öneriler
 • Eğitişim mi Öğütüşüm mü
 • Eleştirmen: Yapıt Yaşatan, Anlam İşleyen
 • Epistemiatri Kapısını Açarken
 • Erosefe Üstüne Bazı Düşünceler
 • Farklı Bir Kültürden Gelen Derin Bir Çığlık: Neredesin Nietzsche?
 • Felsefe Şeytanla Muhabbettir
 • Felsefece Eğitişim
 • Felsefeyle Titreşen Şiir
 • From the Other* to the One Beyond: About the Problems on Living Ourselves and Each Other
 • Gazâlî'nin Kalp Ordusu
 • Gen Teknolojisiyle Birlikte Yaşamayı Öğrenmek İçin Düşünme Hazırlıkları
 • Gerçek Denen Bilmece
 • Gezegenimizdeki Hayat
 • Gülme
 • Güzel Acı Çekerdi Babam
 • Gönül ve Din
 • GÖNÜLDEN BİLİME - Türk Kültürü Neye Gebe?
 • Hangi Sevgiliyi Sevmeme Hakkımız Yok?
 • Haydar Beni Övmüş
 • Herşeyin Başı Güven
 • Hiç Karşılaşmadan Yaşıyoruz
 • Hiçleyemeyen Sanat Yolcularına
 • Hiç Gözüyle Edebiyat
 • Hiç İçinden Yolculuk
 • How to Save Immortality of Human Individuals: A Lesson from Schopenhauer as Contemporary Philosopher
 • Hüseyin Cöntürk ve Eleştirmenin Dört Özelliği
 • İnancı Vuran Sarkaçlar
 • İnançlar, Özgürlük Çiçekleri Açabilecek mi?
 • İnsan Simule Edilebilir mi?
 • İnsan Yüzleri
 • Kardeşim - Doğan Özlem
 • Karşılaşma Etiği
 • Khoas Denen Sağlık
 • Kümeler Kuramı Üzerine Bazı Gözlemler
 • Living into the Others
 • Matematikle Yaşamak
 • Meczûb
 • Merhâbâ Şiir, Merhâbâ Metafizik
 • Mizah Kaynağı Olarak Eğitim Sorunlarına Genel Bir Bakış
 • Musiki Fasıllarından Örnekler: Hocam Kemal Tüfekçi ile
 • Mutlu Olmak
 • Mutsuzluk Ahlaksızlıktır Yazısı Üstüne Bir Röportaj
 • Müzik ve Felsefe
 • Neden Ölmedin Daha, Ahmet?
 • Neler Oluyor Bize?
 • Neyimizi Korumalıyız?
 • Nietzsche Bu Şarkıyı Biliyor Muydu?
 • Nurol Abdo, Nurol!
 • On Welcoming Others To Our Inner Life
 • Orta Odayı Açma! Yaralı Bir Kuş Var!
 • Öğrenmeyi Öğrenme
 • Ötekinden Ötedekine: Levinas'tan Levnünnass'a
 • Özgürlük, Özerklik, Özgelik - Yeni !
 • Öz Öbeğin Tümleyeni Küme midir, Öz Öbek midir?
 • Profesör Olmak
 • Popper'den Gönüle
 • Ruh Sağaltımı Üzerine Düşünceler
 • Sevgiliyi Paylaşmak - Yeni !
 • Sır Aydına Doğru
 • Sır Mushafından Anadolu
 • Some Footnotes To Polanyian Ethics
 • Söyleme
 • Şebâbet Ne Zaman Biter?
 • Şidddeti Anlamak
 • Şiir, Şiir, Şiir
 • Şiirden Doğan, Şiirle Taşınan Bir Etkinlik Olarak Bilim
 • Şiiri Çözenlere
 • Şiiri Bedene Küstürmeğe Gelmez
 • Tarih Geleceğe Yazılır
 • Taşra Üstüne Bir Taşımlık Bir Söz
 • Teknoloji - Bilim İlişkisinin İnsan Yaşamında Yeri
 • Temel Bilimler Yaşama Ufkunda
 • Teo Grünberg'in Mantık Kitabı
 • Terör, İş Dünyası Siyaset ve Etik İlişkisi Konusunda Görüşler, Sorular
 • Türkiye'de Edebiyatküre Romana Durmuş
 • Türkiye'de Eğitimin İçinde Bulunduğu Problemler
 • Türkiye'de Felsefeyi Değerlendirme Konuşmalarından Biri
 • Türkiye Ne Zaman Türkü Söyleyecek?
 • Türkiye'de Yaşam Sahibini Arıyor
 • Türküden Felsefeye
 • Uzman Hayatın Neresinde?
 • Üç Çay - Bir Öykü: Yedi Kısım Tekmili Birden
 • Ürkü
 • Von der Freiheit der Gedanken zum freien und befreienden Denken
 • Wo Bist Du Nietzsche? Ein Aufschrei Aus Der Tiefe, Der Aus Einer Anderen Kultur Kommt
 • Yapıtın Yapanı ve Göreni Üzerine
 • Yaşamak Okuyabilmektir Yaşadığını
 • Yes Pucur Yaris Pucur
 • Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Cinsellik
 • Yoksuluyuz Yaşayımızın...
 • Yüzü ve Kıçıyla Çağımız İnsanı
 • Zamanla Yaşamak
 • Zevrak-ı Zamanla Zevrak-ı Derûnuma Bir Yolculuk 

 • ULUSLARARASI MAKALELER 

 • "Some Footnotes to Polanyian Ethics", Polanyiana, cilt. 2, 1992. s. 35-50.
 • "How to Save Immortality of Individuals", Ethik und Vernunft Schopenhauer in unserer Zeit içinde, Hg. Wolfgang Schirmacher, Passagen Verlag 1995, s. 69-74.
 • "Living into Others", New York Studies in Media Philosophy, cilt. 2, 1997, http://www.egs.edu/mediaphi/Vol2/Inam.html.
 • "Meinunungsfreiheit als Menschenrecht", Ernst-Joachim Lampe (ed), Interdisziplinaere Studien zu Recht und Staat içinde, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 1998, s. 19-28.
 • "Fabula Tempus", Anytime içinde, C.C. Davidson (ed.), MIT Press, Cambridge, 1999, s. 272-274.
 • "A Philosophical Perspective on Incorporating Emotions in Human Computer Interaction", Affective Computing and Interaction: Psychological, Cognitive and Neuroscientific Perspectives içinde, Didem Gökçay ve Gülsen Yıldırım (ed.), Information Sicence Reference, Hersley, New York, 2011, s. 359-363.

 • YURTİÇİ MAKALELER 

  1. "Kültür Kavramı", Ulus, 19 Kasım 1970.
  2. "Pragmacılığın Anlamı" (W.James'den çeviri), Felsefe Dergisi, 1973, s. 91-107.
  3. "Türkiye'de Felsefe Eğitimi", Yeni Dergi, Ocak 1975, s. 28-32.
  4. "Türkiye'de Aydın Adaları", Tan, Eylül 1982, s. 12-15.
  5. "Ölçüt Sorununu Bir İrdeleme Hazırlığı", M. Gökberk Armağanı, 1983, s. 73-78.
  6. "Hegel'de Ussallığın Kavramsal Çerçevesine Kısa Bir Bakış", Mor Köpük, sayı: 1, 1984, s. 70-74.
  7. "Gelecekte Bir Felsefeci", Mor Köpük, sayı: 2, 1984, s. 76-78.
  8. "Ussallık Üstüne Bir Araştırma", İnsan Bilimleri, sayı: 2, 1984, s. 98-110.
  9. "Bir Toplumsal Bilim Düşüncesi", Impetus, sayı: 1, 1985, s. 82-100.
  10. "Felsefede Eleştiri", İnsan Bilimleri, sayı: 2, 1985, s. 111-121.
  11. "Bilimi Eleştirmek", Elektrik Mühendisliği Dergisi, sayı: 4/5, 1986, s. 13-20.
  12. "Sosyal Bilimlerde Felsefenin Oynadığı Rol Üstüne Bazı İlk Düşünceler", Impetus, sayı: 2, 1987, s. 32-38.
  13. "Herakleitos Üstüne Bir Ussallık Araştırması", Aydın Sayılı Armağanı, DTCF Araştırma, cilt 13, 1991, s. 109-130.  
  14. "Gülümseyen Düşünce", Milli Kültür, No: 94, 1992, s. 53-54.
  15. "Efsaneden Bilime Yol Var mı Bilim ve Teknik, Eylül 1992, s. 11-14.
  16. "Eğitim Denen Bitimsiz Yolculuk", Bilim ve Teknik, Ekim, 1992, s. 6-11.
  17. "Sayıların Muziğini Duyan Adam Ptythagoras'a Mektup", Bilim ve Teknik, Kasım 1992, s.14-17.
  18. "Bilim ve Teknoloji Felsefesi Açısından Araştırma", Teknik ve Sosyal Yönüyle Bliimsel Araştırmalar, 1992, s. 45-50.
  19. "Bilimi Eleştirmek", Felsefe Dünyası, sayı: 5, Ekim 1992, s. 2-15.
  20. "Teknoloji ve Gönül Bağı", Türkiye Günlüğü, sayı: 20, 1992, s. 82-95.
  21. "Efsanenin Ucunda Iki Yiğit Bilim Eri", Bilim ve Teknik, Ocak 1992, s. 52-56.
  22. "Yemeninde Hakikat", Edebiyat ve Eleştiri, Şubat 1993, s. 2-16.
  23. "Herakleitos'la Bir Kır Kahvesinde", Bilim ve Teknik, Şubat 1993, s. 143-147.
  24. "Kıyamet Nasıl Kopacak", Bilim ve Teknik, Mart 1993, s. 127-176.
  25. "Yüzlerinden Okuduklarım", Polemik, Ocak-Şubat 1993.
  26. "Çevrelenmiş Bir Çevrede İnsan Olma Savaşı", Teori, sayı: 39, Mart 1993, s. 42-47.
  27. "Tarihteki İroni", Tarih Çevresi, sayı: 5, Şubat 1993, s. 25-32.
  28. "Edebiyatın Bilime Bir Başkaldırısı", Bilim ve Teknik, Nisan 1993, s. 269-273.
  29. "Sevgili Dostum Bilgisayar Ayşe'ye Açık Mektup", Bilim ve Teknik, sayı: 306, 1993, s. 345-347.
  30. "Yüzlerinden Okuduklarım", Polemik, sayı: 9, 1993, s. 5-7.
  31. "Çevreyi Beden Aracılığıyla Okumak: Beden Bilgeliğine Giriş Olarak Spor", Felsefe Dünyası, sayı: 7, 1993, s. 6-10.
  32. "Umudumuzla Geleceğimiz Arasında Sınav Gemisi", Bilim ve Teknik, sayı: 302, 1993, s. 406-410.
  33. "Değişmenin Eşiğindeki Anlamı Aramak", Türk Eczacılar Birliği, sayı: 8, 1993, s. 20.
  34. "Oppenheimer'in Şapkası", Bilim ve Teknik, sayı: 308, 1993, s. 536-539.
  35. "Bilgisayarımdaki Felsefe", Bilim ve Teknik, sayı: 309, 1993, s. 592-595.
  36. "Bedenim Kimin? Bir Spor Felsefesi İçin Bazı İpuçları", Felsefe Dünyası, sayı: 8, 1993, s. 6-10.
  37. "Geothe'nin Renkli Dünyasında Işıyan Renk Öğretisi", Bilim ve Teknik, sayı: 310, 1993, s. 667-671.
  38. "Çirkin Yaratıcı", Polemik, sayı: 10, 1993, s. 14-15.
  39. "Some Preliminary Remarks About the Impact of Science on Our Inner Worlds", in Rerum Novarum: New Conditions of Life in a Changing World, Ankara University Publication, No:204, 1993, s. 107-110.
  40. "Ruhu Güdükler", Türk Eczacılar Birliği, sayı: 9, 1993, s. 26-27.
  41. "Yapay Zeka Ahlakına Giriş", Toplumsal, Felsefi ve Hukuksal Boyutları ile Yapay Zeka, 1993, s. 57-64.
  42. "Ah Ne Çok İsterdim, Macit Gökberk'le Uzun Uzun Yürümeyi", Çağdaş Türk Dili, sayı: 68, 1993, s. 1-4.
  43. "Matematik ve Hayat", Bilim ve Teknik, sayı: 311, 1993, s. 760-767.
  44. "Okuldaki Bahçemizden Bahçemizdeki Okula", Bilim ve Teknik, sayı: 312, 1993, s. 854-861.
  45. "Cumhuriyet Sonrası Bilim Hayatımız Üstüne Bir Yorum", Türkiye'de Bilim I, Bilim ve Teknik, Ekim-Kasım 1993, s. 3-8.
  46. "Araştırmanın Nasıl Bir Insan Etkinliği Olduğunu Biliyor muyuz?", Bilim ve Teknik, sayı: 313, 1993, s. 945-947.
  47. "Çözümlemeci Düşüncenin Felsefedeki Yeri Üstüne", Felsefe Dünyası, sayı: 10, 1993, s. 2-7.
  48. "Bilgisayar Dostum Olabilir mi?", PC Magazine, sayı: 2, 1993, s. 88-89.
  49. "Eğitimin Sorgulanması İçin Öneriler", Bilim ve Teknik, sayı: 314, 1993, s. 82-85.
  50. "Numaracılar", Polemik, sayı: 11, 1993, s. 11-19.
  51. "Nazım'ın Toplum Görüşü Üstüne Düşünceler", Nazım Hikmet Derneği Yayınları, Derleyen Şükrü Erbaş, 1993, s. 128-131.
  52. "Schopenhauer'da Estetik Kurtuluş" Felsefe Dünyası, sayı: 9, 1993, s. 8-13.
  53. "Beni Niçin Anlamadığınızı Anlarsam Beni Anlar mısınız?", Bilim ve Teknik, sayı: 315, 1994, s. 44.
  54. "Bilimdeki Şarlatanlar", Bilim ve Teknik, sayı: 315, 1994, s. 110.
  55. "Dünyaya Yan Bakma Biçimi Olarak Mizah", Güldiken, sayı: 3, 1994, s. 8-10.
  56. "Mühendislik ve Ahlak", Anahtar, sayı: 6, 1994, s. 18-19.
  57. "Eğitimi Eleşetirmek", Bilim ve Teknik, sayı: 316, 1994, s. 64-67.
  58. "Değişimciler Nasıl Değişecek?", Türkiye Günlüğü, sayı: 25, 1993, s. 43-45.
  59. "Bilimsel Araştırmanın Üç Öğesi", Bilim ve Teknik, sayı: 317, 1994, s. 62.
  60. "İnanmanın Felsefi Boyutları", Felsefe Dünyası, sayı: 11, 1994, s. 3-11.
  61. "Felsefe Dünyaya Karşı Takındığımız Tavırdır", Öğretmen Dünyası, sayı: 173, 1994, s. 29-30.
  62. "Sımsıcaklar", Polemik, Sayı, 12, 1994, s. 66-67.
  63. "Gönlümüz Uyuyor mu?", Polemik, sayı: Mart-Nisan, 1994, s. 67-69.
  64. "İnsan Önce İçindeki Çevreyi Güzelleştirmeli", Öğretmen Dünyası, sayı: 174, 1994, s. 19.
  65. "Mustafa Kemal Gönlümüzün Neresinde?", Türkiye Günlüğü, sayı: 28, 1994, s. 82-84.
  66. "Ustam Feyerabend'le Roma Hava Alanında Hayali Bir Konuşma", Bilim ve Ütopya, sayı: 1, 1994, s. 12.
  67. "Mantık Ağacında Türkiye'den Bir Çiçek, Teo Grünberg", Bilim ve Ütopya, sayı: 1, 1994, s. 24.
  68. "Canım Yobazlarım Benim", Bilim ve Ütopya, sayı: 2, 1994, s. 9.
  69. "Felsefede Deneme Yazmak", Felsefe Dünyası, sayı: 12, 1994, s. 3-7.
  70. "İletişimle Neden İletişim Kuramıyoruz?", Bilim ve Ütopya, sayı: 3, 1994, s. 11.
  71. "Doğruyu Sömürenler", Polemik, sayı: 13, 1994, s. 73-74.
  72. "Eğitimdeki Bilim", Bilim ve Teknik, sayı: 323, 1994, s. 72-75.
  73. "Anarşistler Hödük müdür?", Bilim ve Ütopya, sayı: 4, 1994, s. 19.
  74. "Bir Muhabbet Olarak Eğitişim", Bilim ve Ütopya, sayı: 5, 1994, s. 19.
  75. "Çağdaş Bilim Kuramı", Dünyada ve Türkiye'de Bilim, Etik ve Üniversite, sayı: 7, 1994, s. 11.
  76. "Mizahın Eğitimdeki Yeri", Çağdaş Eğitimde Sanat, sayı: -, 1994, s. 29-33.
  77. "Türk Tarihi Yazımı Için Düşünülmüş Bazı Felsefe Notları", Felsefe Dünyası, sayı: 13, 1994, s. 1-6.
  78. "Sıcak ve Soğuk Felsefe", Felsefe Dünyası, sayı: 14, 1994, s. 6-10.
  79. "Neredesin Nietzsche?", Bilim ve Ütopya, sayı: 6, 1994, s. 5.
  80. "Eğitimdeki Bilim", Bilim ve Teknik, sayı: 323, 1994, s. 72-75.
  81. "Açık Düşünmek", Bilim ve Ütopya, sayı: 7, 1995, s. 21.
  82. "Mesleğim Benim Neyim Oluyor?", Bilim ve Teknik, sayı: 326, 1995, s. 56-57.
  83. "Can Ahlakı", Bilim ve Ütopya, sayı: 8, 1995, s. 11.
  84. "Özgür Düşünmenin Unutulan Anlamları", Bilim ve Ütopya, sayı: 9, 1995, s. 23.
  85. "Çevre Mühendisinin Çevreyi Kavrayışı Üstüne", Çevre ve Mühendis, sayı: 6, 1995, s. 31-33.
  86. "Bilimde Sahteciliğin Kaynakları", Bilim ve Ütopya, sayı: 10, 1995, s. 16-17.
  87. "Hüzün: Yokuşun Başından Seslenen Gökyüzü", Felsefe Dünyası, sayı: 15, 1995, s. 8-12.
  88. "Bilim, Sanat ve Felsefe", Bilim ve Ütopya, sayı: 11, 1995, s. 41.
  89. "Fuzuli Paradoksu", Bilim ve Teknik, sayı: 330, 1995, s. 119.
  90. "Doğanın Divanında Doğru Söylensin", Bilim ve Ütopya, sayı: 12, 1995, s. 27.
  91. "Yaratma Çabası İçermeyen Bir Yaşam Yaşamaya Değmez", Bilim ve Ütopya, sayı: 27, 1995, s. 23.
  92. "Melih Cevdet Şiirine Metafizik Bir Yorum", Melih Cevdet Anday Günleri, 1995, s. 139-146.
  93. "Kalite ve Felsefe", Kalite Danışma Merkezi Bülteni, sayı: 5, 1995, s. 3-6.
  94. "Felsefe Sömürüsü", Felsefe Dünyası, sayı: 16, 1995, s. 10-11.
  95. "Kimlik Sorununa Bakmak", Bilim ve Ütopya, sayı: 14, 1995, s. 5.
  96. "Hoşgeldin Fayerbend! Hoşgeldin Akıl!", Varlık Dergisi, sayı: 1055, 1995, s. 2-4.
  97. "Gerçeklik Çok Yönlü ve Öylesine Karmaşıkken, Her Canı Tutup Nasıl Açıklayabilir Gen?", Bilim ve Ütopya, sayı: 15, 1995, s. 15.
  98. "Bilimi Gönlümüzce Yaşama Çabamızda Schoupenhauer", Bilim ve Ütopya, sayı: 18, 1995, s. 36-37.
  99. "Hoşgörüyü Neden Hoş Görmüyorum?", Bilim ve Ütopya, sayı: 16, 1995, s. 17.
  100. "Şiirle Karılmış Düşünce", Insan, sayı: 13, 1995, s. 7-8.
  101. "Barış Kültürü Üstüne", Barış ve Çevre Kültürü içinde, Ankara, NÜSED, 1995, s. 7-9.
  102. "Çevre Ahlakının Yeni Yorumlarına Doğru", Bilim ve Ütopya, sayı: 17, 1995, s. 40-41.
  103. "Parmenides Evreni Niçin Durdurdu?", Menos, sayı: 2, 1995, s. 16-21.
  104. "Üniversitede Bilimsel Etkinliğin Örgütlenmesi", Felsefe Dünyası, sayı: 17, 1995, s.17-21.
  105. "Anadolu Bozkırında Bilim Çiçeği", Bilim ve Ütopya, sayı: 19, 1996, s. 44-45.
  106. "Türkiye'de Felsefenin Durumuna Dair Bir Tespit", Felsefe Dünyası, sayı: 18, 1996, s. 7-9.
  107. "Nice Ölümlere", Bilim ve Ütopya, sayı: 20, 1996, s. 27.
  108. "Ne Arar Şairler Hayatımızda?", Insan, sayı: 1, 1996, s. 1-3.
  109. "Bir Felsefeci Gözüyle Ağrı", Bilim ve Ütopya, sayı: 21, 1996, s. 38-39.
  110. "Çıjju Kırru Kafe", Bilim ve Ütopya, sayı: 22, 1996, s. 43.
  111. "Türkiye'de Bilim Düşüncesinin Durumu Üzerine Düşünceler", Felsefe Dünyası, sayı: 19, 1996, s. 3-5.
  112. "Hayattaki Sanat, Sanattaki Hayat", İzlenim, Sayfa 32, 1996, s. 6.
  113. "Kimseden Kimliğe, Kimlikten Kişiliğe", Bilim ve Ütopya, sayı: 23, 1996, s. 38.
  114. "Avucumuzda Kanayan Yara Mıdır Şiir?", Kitap-lık, sayı: 19-20, 1996, s. 21.
  115. "Kent Denen Bilmece", Sanatçı Tanıklığı içinde, Edebiyatçılar Birliği Yayınları, Ankara, 1996, s. 212-232.
  116. "Tatil Yaptıran Düzenin Çığlığı", Bilim ve Ütopya, sayı: 24, 1996, s. 25.
  117. "Kendini Sınamayı Bilmeyene Sınav Yaramaz", Bilim ve Teknik, sayı: 343, 1996, s. 56.
  118. "Hayatımıza Yaraşan Felsefeye Doğru", Felsefe Dünyası, sayı: 20, 1996, s. 2-9.
  119. "Tarihteki İroni", Bilim ve Ütopya, sayı: 25, 1996, s. 26-27.
  120. "Bilim ve Teknolojide Batının Yeniliği", Türkiye Diyanet Vakfı Bülteni, sayı: 39, 1996, s. 29-30.
  121. "Aydınımızın Halleri", Bilim ve Ütopya, sayı: 26, 1996, s. 26-27.
  122. "Nietzche'nin Gönlü", Bilim ve Ütopya, sayı: 27, 1996, s. 30-31.
  123. "Kırlarda Dans Eden Düşüncelere Doğru", Felsefe Dünyası, sayı: 21, 1996, s. 2-28.
  124. "Düşünce Özgürlüğünden Özgür ve Özgürleştirici Düşünceye", Bilim ve Ütopya, sayı: 28, 1996, s. 26-27.
  125. "Eğitişim ve Ögütüşüm Olarak Eğitim", Felsefe Açısından Eğitim ve Türkiye'de Eğitim Kitabı, 1996, s. 21-23.
  126. "İnsan Kirlenmesi", abece, sayı: 122, 1996, s. 13-16.
  127. "Felsefenin Geldiği Noktalardaki Karmaşayı Resimleme Denemesi", Kavram-Karmaşa, sayı: 1, 1996, s. 23-31.
  128. "Hülya Eğitimi", Bilim ve Ütopya, sayı: 29, 1996, s. 18.
  129. "Gerçeği Çarpıtma Ahlakı", Felsefe Dünyası, sayı: 22, 1996, s. 5-7.
  130. "İslam, Postmodernizm ve Akıl", Bilim ve Ütopya, sayı: 30, 1996, s. 28.
  131. "Yurttaşlık Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 31, 1997, s. 40-41.
  132. "Ötekinden Ötedekine: Kendimizi ve Birbirimizi Yaşayışımızdaki Sorunlar Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 32, 1997, s. 34-35.
  133. "Ben Dünyanın En Büyük Yazarı İken", Ütopya, sayı: 1, 1997, s. 94-95.
  134. "Yaşamaya Açılan Felsefe Penceresi", Yüzyılımızda İnsan Felsefesi içinde, Felsefe Kurumu Yayınları, 1997, s. 31-42.
  135. "Berbat Nesnellik, Cıvık Öznellik", Bilim ve Ütopya, sayı: 33, 1997, s. 41.
  136. "Okyanusun Dibindeki Anarşist Farkediş", Apolitika, sayı: 5, 1997, s. 16.
  137. "İç'in Gücü", Bilim ve Ütopya, sayı: 34, 1997, s. 43.
  138. "Nedir İyi Yaşamak?", Bilim ve Ütopya, sayı: 35, 1997, s. 21.
  139. "Şairane Yurt Tutan İnsandan Yurt Tutamayan Şaire I", Son Duvar, sayı: 3, 1997, s. 30-35.
  140. "Olanın Ahlakı", Felsefe Dünyası, sayı: 23, 1997, s. 11-14.
  141. "Bir Arayışın Seyir Defterinden", Bilim ve Ütopya, sayı: 36, 1997, s. 27.
  142. "Bilim ve Teknoloji'de Batının Yeniliği", Değişim Sürecinde İslam içinde, Diyanet Vakfı Yayınları, 1997, s. 123-126.
  143. "Bir Etik-Estetik Bağlantısına Doğru", Kavram-Karmaşa, sayı: 4, 1997, s. 22-24.
  144. "Şiddet Üstüne Düşünceler", Felsefe Dünyası, sayı: 24, 1997, s. 8-11.
  145. "Haber Denen Muamma", Bilim ve Ütopya, sayı: 37, 1997, s. 27.
  146. "Şairane Yurt Tutan İnsandan Yurt Tutamayan Şaire: II", Son Duvar, sayı: 4, 1997, s. 27-29.
  147. "İroniden Eğleniye", Bilim ve Ütopya, sayı: 38, 1997, s. 31.
  148. "Kimseden Kimliğe", Cumhuriyet Demokrasi ve Kimlik içinde (Derleyen N. Bilgin), 1997, s. 463-468.
  149. "Düşünen Bir Türkiye miyiz ?", Bilim ve Ütopya, sayı: 40, 1997, s. 66-67.
  150. "Yaşama Tektoniği Üstüne Düşünceler", Doğu-Batı, sayı: 1, 1997, s. 83-89.
  151. "Yolsuzluğun Anlaşılmasında Unutulan Bazı Boyutlar", Bilim ve Ütopya, sayı: 41, 1997, s. 56-57.
  152. "Unutulan Garipliğimiz", Bilim ve Ütopya, sayı: 42, 1997, s. 12-13.
  153. "Mantık ve Felsefe Kitapları Işığında Hasan Ali Yücel", Hasan Ali Yücel Günleri içinde, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, 1997, s. 14-21.
  154. "Gönlümüzdeki Köşk", Konya Eczacılar Odası Bülteni, sayı: 2, 1997, s. 22.
  155. "Yaşanacak Nitelikte Bir Türkiye İçin", Felsefe Dünyası, sayı: 26, 1997, s. 3-18.
  156. "Ahlak ve Estetik Açısından İslam ve Modernleşme", İslam ve Modernleşme, İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, 1997, s. 51-54.
  157. "Sanat, Felsefe, Bilim", Bilim Felsefesi Seminerleri, Marmara Araştırma Merkezi Yayınları, 1997, s. 1-3.
  158. "Cumhuriyet Dönemi Felsefe Eğitimi Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 44, 1998, s. 56-57.
  159. "Polanyi Etiğine Düşürülmüş Birkaç Dipnot", Doğu-Batı, sayı: 2, 1998, s. 169-183.
  160. "Marks'ı Duyanların Kulaklarına", Bilim ve Ütopya, sayı: 45, 1998, s. 20-21.
  161. "Felsefeyle Öğrenmek", Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Organı, sayı: 3, Ankara 1998, s. 3.
  162. "Bilgi Sağlığı", Yeni Türkiye, sayı: 20, 1998, s. 1665-1679.
  163. "Hayatın Felsefenin Bakımına İhtiyacı Var mı?", Bilim ve Ütopya, sayı: 46, 1998, s. 57-59.
  164. "Felsefe Atında Bir Garip Süvari", Bilim ve Ütopya, sayı: 47, 1998, s. 50-51.
  165. "Bilgi Çağının Cehaleti", Bilgi ve Toplum, sayı: 1, 1998, s. 49-54.
  166. "Yobaz Yaratan Dünyayı Anlamaya Doğru", Doğu-Batı, sayı: 3, 1998, s. 33-41.
  167. "Mana Okyanusunda Salınan Sallar Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 48, 1998, s. 40-41.
  168. "Düşünce Özgürlüğünden Özgür ve Özgürleştirici Düşünceye", Düşünce Özgürlüğü içinde (Dr. Hayrettin Ökçesiz), 1998, s. 37-46.
  169. "Şk'tan Aşk'a Doğru", Bilim ve Ütopya, sayı: 49, 1998, s. 12-16.
  170. "Felsefede Temeller Üstüne: Suvar Köseraif'e Açık Mektup", Felsefe Tartışmaları, sayı: 23, 1998, s. 34-37.
  171. "Kalp Mühürlenmesi", Bilim ve Ütopya, sayı: 50, 1998, s. 56-57.
  172. "Halsiz Kalmış Bir Ahlakın Cehenneminde", Doğu-Batı, sayı: 4, 1998, s. 67-78.
  173. "Düşünen Bir Türkiye miyiz?" Gündem Türkiye, Edebiyatçılar Derneği Yazıları, 1998, s. 75-82.
  174. "Ruh Serpilmesi Olarak Felsefe", Bilim ve Ütopya, sayı: 51, 1998, s. 44-45.
  175. "İman Tektoniğinde Yaratıcılık Sorunu", Papirüs, sayı: 19, 1998, s. 12-14.
  176. "Hayat, Medya ve Kitap", Kültür Politikaları ve , Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları, 1998, s. 134-141.
  177. "Bir 'Bakım' Olarak Felsefe", Bilim ve Ütopya, sayı: 52, 1998, s. 54-55.
  178. "Bir Narsist Akademisyenin Gözlüğünden", Papirüs, sayı: 20, 1998, s. 20-21.
  179. "Cumhuriyet'in Eğitim Felsefesine Doğru", Bilim ve Ütopya, sayı: 53, 1998, s. 52-53.
  180. "Hanemizdeki Sır", Doğu-Batı, sayı: 2, 1998, s. 179-185.
  181. "Yaşanacak Nitelikte Bir Türkiye İçin", Türkiye'de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları içinde, TUBA Yayınları, 1998, s. 19-34.
  182. "Devrimci Cumhuriyet'in Felsefe Eğitimi", Devrimci Cumhuriyet'in Eğitim Politikaları içinde, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1998, s. 67-70.
  183. "Bedenimdeki Giz; Spor Felsefesine Kısa Bir Giriş Denemesi", Bilim ve Ütopya, sayı: 54, 1998, s. 56-58.
  184. "Cumhuriyet'in Eğitim Felsefesini Kurma Yolunda Bir Bütün İnsan: Hasan Ali Yücel", Felsefe Dünyası, sayı: 28, 1998, s. 94-96.
  185. "Kadının Yeri", Türkiye'de İnsan Hakları içinde, (Türk Demokrasi Vakfı Yayınları), Ankara, 1998, s. 146-149.
  186. "Bir Bütün İnsan: Hasan -Âli Yücel",100. Doğum Yıldönümünde Hasan-Âli Yücel, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1998, s. 145-150.
  187. "Yeni Bir Dünya Yeni Bir Cinsellik", Papirüs, sayı: 23, 1999, s. 9-11.
  188. "Çağdaş Felsefedeki Dar Boğaz", Bilim ve Ütopya, sayı: 55, 1999, s. 56-57.
  189. "Kaygı Gülü Açarken", Doğu-Batı, sayı: 6, 1999, s. 73-92.
  190. "Epiktetos'te Oynanan", Bilim ve Ütopya, sayı: 56, 1999, s. 54-57.
  191. "Mühendis, Sen Kimsin?", Makine Magazin, sayı: 34, 1999, s. 70-71.
  192. "Sanal Gerçekliğin Gerçekliği mi, Gerçek Gerçekliğin Sanallığı mı?", Bilim ve Ütopya, sayı: 58, 1999, s. 58-59 Aynı yazı Bilgi ve Toplum, sayı: 2, 1999, s. 17-22.
  193. "Olabileceğini Olmada Ölümün Yeri", Düşünen Siyaset, sayı: 4, 1999, s. 17-23.
  194. "Hali Yarma Olanağı Olarak Karikatür", Karikatür ve Felsefe içinde, Karikatür Vakfı Yayınları, Ankara, 1999, s. 41-42.
  195. "Aşk ve Mühendis", Bilim ve Ütopya, sayı: 59, 1999, s. 52-54.
  196. "Akademisyen mi, Ak- adam- isyan mı?", Doğu-Batı, sayı: 7, 1999, s. 131-140.
  197. "Mutsuzluk Ahlaksızlıktır", Bilim ve Ütopya, sayı: 60, 1999, s. 58-59.
  198. "Kümeler Kuramı Üstüne Bazı Gözlemler", Bilim ve Ütopya, sayı: 62, 1999, s. 58-59. Aynı Yazı, Felsefe Dünyası, sayı: 30, 1999, s.3-8.
  199. "Atilla İlhan'la Türkiye'deki Düşünce Hayatının Bazı Görünüşleri", Tömer Dil Dergisi, sayı: 84, 1999, s. 41-44.
  200. "Jeolojiden Oikosolojiye", Mavi Gezegen, sayı: 1, 1999, s. 38-41.
  201. "Bilimi Yaşamak", Bilim ve Ütopya, sayı: 65, 1999, s. 54-56.
  202. "Konuşma", Masaldan Bunalıma Yeni Dünya Düzeni, Işık Kansu'nun Sorularına Yanıtlar, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 1999, s. 11-21.
  203. "Sivil İtaatsizlik", Sivil İtaatsizlik içinde, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul, 1999, s. 101-109.
  204. "Söylem Kafesinde Muhabbet Denen Kuş", Doğu-Batı, sayı: 9, 1999, s. 145-165.
  205. "Düşüncenin Türkiye'deki Son Yüzyıl İçin Bazı İpuçları", Bahçe, sayı: 17, Ocak 2000, s. 5-12.
  206. "Muhabbet Depremleri", Bilim ve Ütopya, sayı: 68, şubat 2000, s. 66-68.
  207. "Bin Yıllık Hüzün: İnsanın Düşünme Serüveni üstüne Bir Yorum", Doğu-Batı, sayı: 10, şubat 2000, s. 30-48.
  208. "Yeniyi Yitirdik Hükmü Yoktur", XXI. Mimarlık Kültürü Dergisi, sayı: 1, Nisan 2000, s. 10.
  209. "Balina'nın On Yedi Kapısı", Sessiz Arka Bahçeler Odağında Gülten Akın şiiri, derleyen Ahmet Tüzün, Didem Ayas, Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı, Ankara, 2000, s. 106-118.
  210. "Yeni Bin Yıllın Eşiğinde Bir Duygu Politikası Tartışması", Bilim ve Ütopya, sayı: 70, Nisan 2000, s. 45-47.
  211. "Eşek Aşkı", Bilim ve Ütopya, sayı: 71, Mayıs 2000, s. 81.
  212. "Hasan Ali Yücel'in Gönül Evreninde Gaziler", Doğu-Batı, sayı: 11, Mayıs 2000, s. 165-179.
  213. "Geleceğe Yönelik Bir Felsefe Anlayışı İçinde: Bilim-Felsefe İlişkisi Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 73, Temmuz 2000, s. 50-52.
  214. "Gen Teknolojosiyle Birlikte Yaşamı Öğrenmek İçin Düşünme Hazırlıkları", Bilim ve Ütopya, sayı: 393, Ağustos 2000, s. 52-55.
  215. "Genlerle Oynanan", Bilim ve Ütopya, sayı: 74, Ağustos 2000, s. 16-18.
  216. "Yemenimde Hakikat", Halkbilim, sayı: 12, 2000, s. 2-12.
  217. "Noosferde Sismik Olaylar", Mavi Gezegen, sayı: 3, 2000, s. 73-77.
  218. "Agana Belea ile Doğum Olan Ölüm Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 75, Eylül 2000, s. 32-34.
  219. "Bir Karşılaşma Olarak Haber", Bilim ve Ütopya, sayı: 77, Kasım 2000, s. 36-39.
  220. "Fabula Tempus", Anytime Konferans Bildirileri Kitabı, Mimarlar Derneği Yayınları, Ankara, 2000, s. 280-281.
  221. "Benim Delim", Şizofreni ve Sanat, sayı: 1, 2000, s. 29-33.
  222. "Oluşum Eğitimi", Bilim ve Ütopya, sayı: 78, Aralık 2000, s. 37-39.
  223. "Ağrı'nın Müziği Başımızda", Artimento, sayı: 7, 2001, s. 32-38.
  224. "Ne Kalacak Geleceğe Aşktan?", Bilim ve Ütopya, sayı: 79, Ocak 2001, s. 26-27.
  225. "Felsefe Mimarlığı Kondu", XXI, sayı: 6, Ocak-Şubat 2001, s. 91.
  226. "Felsefe Yağmuru", http//:www.okyonus.com.tr
  227. "Boncuğu Anlıyor muyuz?", http//:www.okyonus.com.tr
  228. "Gazali'nin Kalp Ordusu", İslami Araştırmalar, cilt: 13, sayı: 3-4, 2000, s. 511-519.
  229. "Fenomenoloji", İletişim, No. 8, Mart 2001, s. 233-234.
  230. "Teknoloji, Ahlak, Sanat", Bilim ve Ütopya, sayı: 82, Nisan 2001.
  231. "Şiirin Sevincindeki İki Acı Akçakavak Olarak Mehmet Taner'in şiiri", Bahçe, sayı: 24, Nisan 2001, s. 44-47.
  232. "Şaka ve Şiir", Cogito, sayı: 26, Bahar 2001, s. 205-210.
  233. "Düzenin Eli Cep Telefonumun Cebinde", Bilim ve Ütopya, sayı: 83, Mayıs 2001, s. 25-27.
  234. "Bir İronik Ütopya Olarak Kent", Arredomento Mimarlık, sayı: 2000, Mayıs 2001, s. 84-85.
  235. "Ahmet İnam'la Söyleşi", Sokak Yazarları, Ekin Ajans, Ankara, 2001, s. 1-5.
  236. "Ruh-Bedenin Kıyamı", Artimento, sayı: 6, 2001, s. 30-33.
  237. "Teknolojiyle İnsanın Dönüşümü", Bilim ve Ütopya, sayı: 85, Temmuz 2001, s. 66-67.
  238. "Şarkı Yoğun Geceleriyle İstanbul", İstanbul, Nisan 2001, s. 114-117.
  239. "Şiddeti Anlamak Journal", Bilim ve Teknik, sayı: 399, şubat 2001, s. 46-47.
  240. "Tatil Bize Haram", Bilim ve Ütopya, sayı: 86, Ağustos 2001, s. 48-49.
  241. "Acı Tolgalı Yolcu", Cumhuriyet Kitap, sayı: 614, Kasım 2001, s. 16.
  242. "İnsanın Mekanik Kopyası Yapılabilir mi?", Bilim ve Teknik, sayı: 409, Aralık 2001, s. 46.
  243. "Gençliğimde Bir Garip Bahar", Kitap-lık, sayı: 50, Aralık 2001, s. 232-233.
  244. "Şiir ve Kalpazanlık", Simge, sayı: 1, Aralık 2001, s. 3-5.
  245. "Cumhuriyetin Eğitim Felsefesine Doğru", 75.Yılında Cumhuriyet ve Eğitim içinde, Türk Eğitim Derneği Yayınları, 2001, s. 3-12.
  246. "Şiirin Sevincindeki İki Acı Akçakavak Olarak Mehmet Taner'in Şiiri", "Küflü Şimşek" Odasında Mehmet Taner'in Şiiri içinde, Altın Portakal ve Sanat Vakfı Yayınları, Eylül 2001, s. 9-15.
  247. "Yurttaşlık Kavramının Tarihsel Gelişimi", Yurtaşlık ve Eğitim içinde, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Aralık 2001, s. 3-20.
  248. "Çevreyi Bir Çerçeveleme Denemesi", Mavi Gezegen, sayı: 6, 2002, s. 4-6.
  249. "Epistemiyatri Kapısını Açarken", Felsefe Dünyası, sayı: 36, 2002, s. 3-8.
  250. "Khaoslu Anarşizm", Düşünen Siyaset, sayı: 11, 2002, s. 29-37.
  251. "Ağıt Olarak İnsan", Felsefe Dünyası, sayı: 35, 2002, s. 8-11.
  252. "Öğütücü Değil,Eğitici", Kardelen, cilt: 1, sayı: 4, Ocak 2002, s. 7-8.
  253. "Türkiye Özgün Felsefelere Gebe", Bilim ve Ütopya, sayı: 93, Mart 2002, s. 37.
  254. "Bilgi Sağlığı Açısından Üniversite", Özgür Üniversite Forumu, sayı: 17, Mart 2002, s. 61-64.
  255. "Şiirden Doğan, Şiirle Taşınan Bir Etkinlik Olarak Bilim", Cogito, sayı: 31, Mayıs 2002, s. 312-317.
  256. "Tatiliniz Geldi mi?", Abece, sayı: 191, Temmuz 2002, s. 10.
  257. "Temel Felsefi Akımlar İçinde Konumum", Bilim ve Üyopya, sayı: 98, Ağustos 2002, s. 38.
  258. "Belirsizliğin Adı Türkiye", Bülten, sayı: 159, Ağustos 2002, s. 14.
  259. "Şarkılar Ummanında Aşk Batıkları", Hece, sayı: 72, Aralık 2002, s. 59-67.
  260. "Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe", Türkçenin Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri, Dil Derneği Yayınları, Ankara, 2002, s. 120.
  261. "Şen Bilim Şiirlerinde Şen ve Özgür Olan", Şen Bilim, Say Yayınları, İstanbul, 2002, s. 9-16.
  262. "Bilinç Üzerine Düşünceler", Epistemolojik, Psikolojik ve Biyolojik Açıdan Bilinç (Ed. Lütfü Hanoğlu),Yerküre Yayınları, İstanbul, 2002, s. 11-30.
  263. "Karşılaşma Etiği", Yeni Bir Geleceğe Açılırken İnsan ve Din, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Adana, 2002, s. 115-122.
  264. "Geleceğe Yönelik Bir Felsefe Anlayışı İçinde Bilim-Felsefe İlişkisi Üstüne", Felsefe Eğitimi ve Sorunları (Ed. Petek Aşkar),Türk Eğitim Derneği Yayınları, Ankara, 2002, s. 141-150.
  265. "Bilgi Toplumu ve Türkiye", Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler, Kavramlar, Olgular (Ed. Ali Can ve ark.), Türkiye Kütüphaneciler Derneği, Ankara, 2002, s. 204-209.
  266. "Dürtülerin Dansı", Nietzsche:Kavramada Yeni Bir Yol (Ed. Metin Coşar), ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2002, s. 3-7.
  267. "Çocukca Felsefenin Ardında", Vehbi Hacıkadiroğlu Armağanı:Felsefe Tartışmaları (Ed. Doğan Özlem ve ark.), Everest Yayınları,İstanbul, 2002, s. 254-258.
  268. "Mimarının Felsefeden Devşirebilecekleri Üstüne", Mimarlık ve Felsefe(Ed. Ayşe Şentürer), Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları , İstanbul, 2002, s. 126-131.
  269. "Mimarlık Felsefe İlişkisine Eleştirel Bakışlar", Mimarlık ve Felsefe (Ed. Ayşe Şentürer), Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, 2002, s. 188-189.
  270. "Felsefe ile Deneme", Türkiye'de Eleştiri ve Deneme, Tömer, Ankara, Mart 2002, s. 165-168.
  271. "Gülmeyi Bilememenin Gülünçlüğü", Gülme'nin Kitabı, YGS Yayınları, İstanbul, Aralık 2002, s. 13-19.
  272. "Bilgi Ahlakı Üzerine Düşünceler", Bilgi Toplumuna Geçiş (Ed. İlhan Tekeli ve ark.), TUBA Yayınları, Ankara, 2002, s. 403-415.
  273. "Uzman Hayatın Neresinde?", Türkiye Mühendislik Haberleri, sayı: 23, 2003, s. 10-11.
  274. "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'deki Felsefenin Serüveni", Us Düşün ve Ötesi, sayı: 8, 2003, s. 9-21.
  275. "Filosofiyatrik Açıdan Epilepsi", Artimento, sayı: 9, 2003, s. 22-24.
  276. "Nasıl Öğretilir Felsefe?", Felsefeci, cilt: 1, sayı: 1, Ocak 2003, s. 6-7.
  277. "Ebediyatını Yitirmiş Edebiyat", Doğu-Batı, sayı: 22, Ocak 2003, s. 21-36.
  278. "Teo Grünberg'in Mantık Çalışmaları", Bilim ve Ütopya, sayı: 103, Ocak 2003, s. 44-45.
  279. "Demlenmiş Bir Sen Acısı", Hece, sayı: 74, Şubat 2003, s. 12-19.
  280. "Hâb-gâhda Yapayalnız", Hece, sayı: 75, Mart 2003, s. 55-61.
  281. "Hayal Avcıları", Bilim ve Ütopya, sayı: 104, Mart 2003, s. 47.
  282. "Türkiye'de Felsefeyi Değerlendirmek", Sanat ve Hayat, sayı: 5, Nisan 2003, s. 43-49.
  283. "Gel Karış Bir Katreye ki Onda Umman Gizlidir", Hece, sayı: 76, Nisan 2003, s. 46-51.
  284. "Khaos Denen Sağlık", Ağaçkakan, sayı: 121, Mayıs 2003, s. 28.
  285. "Edeştiri Yollarında", Hece, sayı: 77-79, Mayıs 2003, s. 372-374.
  286. "Türkiye Ne Zaman Türkü Söyleyecek?", Türkiye ve Dünyada Yarın, sayı: 14, Haziran 2003, s. 7.
  287. "Matematikle Yaşamak", Felsefe Dünyası, sayı: 37, Haziran 2003, s. 3-9.
  288. "İnançlar Özgürlük Çiçekleri Açabilecek mi?", Türkiye ve Dünyada Yarın, sayı: 15-16, Temmuz 2003, s. 32.
  289. "TUSİAD'ın Felsefe Kitabı", Bilim ve Ütopya, sayı: 111, Eylül 2003, s. 81.
  290. "Türkiye'de Yaşam Sahibini Arıyor", Kişisel Gelişim, sayı: 8, Eylül 2003, s. 15.
  291. "İnsan Haddini Bilmeli", NPQ Türkiye, sayı: 4, Aralık 2003, s. 22-26.
  292. "Mevlana'yı Değerlendirmek", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, sayı: 46, Aralık 2003, s. 11-12.
  293. "Ruh Sağaltımı Üstüne Düşünceler", Küreselleşme ve Psikiyatri (Ed. Burhanettin Kaya, Süheyla Ünal), Türk Tabibler Birliği, 2003, s. 198-206.
  294. "Herşeyin Başı Güven", Sosyal Bilimlerde Güven (Ed. Ferda Erdem), Vadi Yayıncılık, 2003, s. 13-26.
  295. "Epistemiatri Kapısını Açarken", Küreselleşme ve Psikiyatri (Ed. Burhannettin Kaya ve Süheyla Önal), Türk Tabibler Birliği, 2003, s. 160-165.
  296. "Yolsuzluğun Anlaşılmasında Unutulan Bâzı Boyutlar", Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı: 6. Kitap (Ed. Hayrettin Ökçesiz), Marmara, 2003, s. 133-136.
  297. "İnsan Uçar mı?", İyinin ve Kötünün Ötesinde (Ed. Ahmet İnam), Say Yayınları, Mart 2003, s. 7-9.
  298. "İnsan Şakır mı?", Ahlakın Soykütüğü Üzerine (Ed. Ahmet İnam), Say Yayınları, Mart 2003, s. 7-9.
  299. "Zamanla Yaşamak", Zaman'ın Kitabı (Ed. Levent Sayılı),Yazı-Görüntü-Ses Yayınları, Ekim 2003, s. 31-63.
  300. "Feryâd Dârem Ammâ", Hece, sayı: 90-92, 2004, s. 147-150.
  301. "Neyi Korumalıyız?", sayı: 14, Ocak 2004, s. 7-8.
  302. "Öğrenmeyi Öğrenen", Abece, sayı: 209, Ocak 2004, s. 10.
  303. "Öğrenmeyi Öğrenen", Lise Defteri, sayı:, Şubat 2004, s. 9-11.
  304. "Andelib-î Gûyâ'nın Yolculuğu Olarak Aşk", cilt: 7, sayı: 26, şubat 2004, s. 69-109.
  305. "Hüseyin Cöntürk ve Eleştirmenin Dört Özelliği", Edebiyat ve Eleştiri, sayı: 74, Mart 2004, s. 96-99.
  306. " Felsefeyle Eğitim", Felsefe Yazın, cilt: 1, sayı: 1, Mart 2004, s. 24.
  307. "Karşılaşma Ahlakı", Türkiye ve Dünyada Yarın, Haziran 2004, s. 26-27.
  308. "Değer Yaşamak", Diyanet, sayı: 162, Haziran 2004, s. 46.
  309. "Hiç Gözüyle Edebiyat", Kül, sayı: 50, Temmuz 2004, s. 7-10.
  310. "Edebiyatküre Romana Durmuş, Radikal Kitap, Ağustos 2004, s. 7.
  311. "Anlam Masalı", Bilinçaltından Notlar, sayı: 7-8, Eylül 2004, s. 1.
  312. "Temel Bilimler Yaşama Ufkunda", Günce, sayı: 34, Aralık 2004, s. 6.
  313. "Duran İnsan", Kahramanlar Kitabı (Ed. C.Mumcu), Okuyan Us Yayınları, 2004, s. 11-13.
  314. "Eleştirmen:Yapıt Yaşayan, Anlam İşleyen", Bursa Burcunda Edebiyat (Ed. Nahit Kayabaşı), Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Bursa Kitaplığı, 2004, s. 164-169.
  315. "Edebiyat Gönülkürede", Edebiyat Sosyolojisi (Ed. Köksal Alver), Hece Yayınları, 2004, s. 23-32.
  316. "Bilim, Sanat, Felsefe Dili Olarak Türkçe", Dil ve Dilimiz Türkçe (Ed. Hüseyin Atabaş), Tömer Yayınları, 2004, s. 104-107.
  317. "Biçimsel Varlık Alanlarının Yaşantısı Üstüne", Mantık, Matematik, Felsefe (Ed. Şafak Ural ve Ark.), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 61-68.
  318. "Kardeşim", Doğan Özlem Armağan Kitabı (Ed. A. K. Çüçen, H. N. Erkızan, G. Ateşoğlu), İnkılap Kitapevi, 2004, s. 69-70.
  319. "Teknoloji ve Bilim Arasındaki İlişkinin İnsan Yaşamındaki Yeri", Teknoloji (Ed. Mahmut Kiper), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 2004, s. 16-33.
  320. "Bilimin Şenliği İçin Şen Bilim", Şen Bilim, Say Yayınları, 2004, s. 7-8.
  321. "Felsefece Eğitişim", Öğrenmeyi Öğrenme (Ed. N. Sandıkçı, P. Can), Türkiye Zekâ Vakfı Yayınları, 2004, s. 131-135.
  322. "Göçebe Denizin Üstünde, Güneşte Ayıklanmış: Melih Cevdet Anday Şiiri (Ed. Orhan Kahyaoğlu), Ne Kitaplar, 2004.
  323. "Fuzuli Paradoksu", Felsefeye Giriş (Ed. Sülayman Hayri Bolay), Akçağ Yayınları, 2004, s. 57-58.
  324. "Nasıl Bir Bilim Karşıtıyım, Felsefeye Giriş (Ed. Süleyman Hayri Bolay), Akçağ Yayınları, 2004, s. 114-115.
  325. "1973", Türkiyenin Çıplak Tarihi (Ed. Cem Mumcu), Okuyan Us, 2004, s. 170-175.
  326. "Mühendislik mi Mühendisleti mi?", Bir Nokta Sekiz, sayı: 2, 2005, s. 4-5.
  327. "Bilgi ile Olmak", Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, 2005, cilt: 1, sayı: 1, s. 51-52.
  328. "Türküden Felsefeye", Araştırma, sayı: 17, 2005, s. 25-28.
  329. "Aziz Nesin Olmak", Damar, sayı: 165, 2005, s. 20.
  330. "Ötekinden Ötedekine:Levinas'tan Levünnass'a", Tezkire, sayı: 38-39, 2005, s. 48-55.
  331. "Maskelenen Maske", Diyanet, sayı: 174, 2005, s. 5-7.
  332. "Anlam Sağlığı Açısından Hukuk", HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı: 11, 2005, s. 35-38.
  333. "Şiir Eleştirisi Üstüne Soruşturma", Mor Taka, sayı: 12, 2005, s. 19-20.
  334. "Değerlerin Değmesi", Felsefe Dünyası, sayı: 41, 2005, s. 178-184.
  335. "Yüzü ve Kıçıyla Çağımızın İnsanı", Patika, sayı: 50, 2005, s. 12-13.
  336. "Bedeni, Ruhu, Maneviyatıyla İnsan", Mostar, sayı: 8, 2005, s. 21-24.
  337. "Felsefeyle Titreşen Şiir", Le Poéte Travaille, sayı: 11-13, 2005, s. 41.
  338. "Anlam Sağlığımız", Mostar, 2005, s. 16-17.
  339. "Önce Akıl ve Sanat", Ankara, sayı: 14, Ocak 2005, s. 31-32.
  340. "Ahmet Oktay'ın "Madenci Lambası" Üstüne Bir Yorum", Sonsuzluk ve Bir Gün, cilt: 1, sayı: 1, Mart 2005, s. 33-36.
  341. "Yazarlık Okutulur mu?", Hece, sayı: 99, Mart 2005, s. 51-52.
  342. " Felsefeyle Yaşayan Şiir", Kuşadasında Öyküye ve Şiire Yolculuk (Ed. Mehmet Aydın), BS Yapım, 2005, s. 13-14.
  343. "Tarih Geleceğe Yazılır", Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay'a Armağan Kitabı (Ed. Recep Kılıç ve ark.), Gazi Kitapevi, 2005, s. 199-204.
  344. "Edebiyata Bakışta Bilimin ve Yorumun Yeri", Edebiyat İlmi ve Problemleri (Ed. Fatih Akbaba), Gazi Sosyal Bilimler Araştırma ve Geliştirme Yayınları, 2005, s. 43-50.
  345. "Bilimi Bilmek, İnsanı Bilmek", Tıpta Araştırma Tipleri, Etik Kurallar, Eser Oluşturma İlkeleri (Ed. N. Sarıfakioğlu), Baskı Matbaacılık, 2005, s. 33-40.
  346. "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Felsefenin Serüveni", V.Türk Kültürü Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2005, s. 53-72.
  347. "Bilimin Şenliği İçin Şen Bilim", Şen Bilim, Say Yayınları, 2005, s. 7-8.
  348. "Eğitimde Yeni Olan", Özel Okullar ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (Ed. İrfan Erdoğan), Özel Okullar Derneği Yayınları, 2005, s. 73-76.
  349. "Haydi Çocuklar Türkülemeye", Notaları ve Öyküleriyle Unutulmayan Halk Türküleri, Simge Yayınları, 2005, s. 3.
  350. "Mühendislik Etiği", III. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2005, s. 115-118.
  351. "Düzen Metafiği Açısından Khaos ve Kargaşa", Kaos (Ed. Şafak Ural ve Arkadaşları), Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 365-371.
  352. "Ne Oluyor Bize?", !8.30 Söyleşileri, Um:ag, 2005, s. 37-64.
  353. "İç Ahlak", Siyasette ve Yönetimde Ahlak, Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 3-8.
  354. "Ahmet Oktay'ın 'Madenci Lambası' ", "Hayalete Övgü" Odağında Ahmet Oktay'ın Şiiri (Ed. Ahmet Tüzün), Alkım Yayınevi, Ocak 2005, s. 41-50.
  355. "Attila Jozsef'in 'Şiir Sanatı' Şiiri", Evrenle Ölç Kendini (Ed. S.C. Aysevener, Orhan Tüleylioğlu), Edebiyatçılar Derneği Yayınları, Nisan 2005, s. 71-78.
  356. "Hayl Üzerinde Hayâl: Şiirle Yolculuk", Hayal, sayı: 17, 2006.
  357. "Felsefe Göze Almaktır", Felsefe Yazın, Ocak 2006, s. 11-17.
  358. "Hiç Karşılaşmadan Yaşıyoruz", Mostar, sayı: 11, Ocak 2006, s. 16-18.
  359. "Mandığ Kahvesinde", Monstar, sayı: 12, Şubat 2006, s. 13-15.
  360. "Deneyen Deneme", Kitaplık, sayı: 91, Şubat 2006, s. 78-79.
  361. "Anlam Diriliği ve Yaşam", Mostar, sayı: 13, Mart 2006, s. 16-17.
  362. "Sır Erbâbı", Mostar, sayı: 14, Nisan 2006, s. 16-17.
  363. "Kendimiz Olmayanda Kendimizi Görmek", Mostar, sayı: 15, Mayıs 2006, s. 18-19.
  364. "Hayal Denen Gerçek, Gerçek Denen Hayal", Mostar, sayı: 16, Haziran 2006.
  365. "Özöbeğin Tümleyeni Küme midir, Özöbek midir?", Felsefe Dünyası, sayı: 43, Haziran 2006, s. 1-4.
  366. "Özgür mü Yaşam?", Mostar, sayı: 17, Temmuz 2006, s. 14-15.
  367. "Muhalefet Denen Muhabbet", Mostar, sayı: 18, Ağustos 2006, s 16-17.
  368. "Ahlak ve İçtenlik", Mostar, sayı: 19, Eylül 2006, s. 16-17.
  369. "Türkçenin Büyüsünü Kaldırmak", Simge, sayı: 25, Eylül 2006, s. 4-5.
  370. "Merhaba Şiir, Merhaba Metafizik", Hece, sayı: 117, Eylül 2006, s. 98-102.
  371. "Dinler, Maneviyat, İslâm", Mostar, sayı: 20, Ekim 2006, s. 20-22.
  372. "Felsefede Yürüyüşler Üstüne", Mostar, sayı: 20, Kasım 2006, s. 14-15.
  373. "Kaos Kavramı Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 149, Kasım 2006, s. 4-5.
  374. "Mekân Açan Bir Çiçekmiş Anadolu, Tasarım Merkezi Dergisi, sayı: 1, Aralık 2006, s. 132-133.
  375. "Aydın Üstüne", Mostar, sayı: 21, Aralık 2006, s. 14-15.
  376. "Bir Yalnıza Mektup", Türk ve Dünya Edebiyatında Yalnızlık Şiirleri içinde, Simge Yayınları (Ed. Cansever Eyüpoğlu), 2006, s. 5-9.
  377. "Biçimsel Varlık Alanlarının Yaşantısı Üstüne", Uluğ Nutku'ya Armağan içinde (Ed. Mehmet Elgin), İnkilap Yayınevi, 2006, s. 225-230.
  378. "Edebiyat Gönül Kürede", Edebiyat Sosyolojisi içinde (Ed. Kutsal Alver), Hece Yayınları, 2006, s. 21-29.
  379. "İnsan ve Mekanı", Mimarlar Derneği Dönem Etkinlikleri içinde (Ed. Oya İnci Ertekin), Mimarlar Derneği Yayınları, 2006, s. 378-407.
  380. "Bilgiyle Özgürlük", Vehbi Hacıkadiroğlu Çalıştayı içinde (Ed. Aydan Turanlı), İTÜ Yayınları, 2006, s. 31-35.
  381. "İç Ahlak", Küreselleşme, Ahlak ve Değerler içinde (Ed. Yurdagül ve Ali Ulvi Mehmedoğlu), Litera Yayıncılık, Mart 2006, s. 195-202.
  382. "Güven Çocuğa Bir Edeştiri", Güven Turan Şiiri ve Cendere içinde (Ed.Ahmet Tüzün), Digraf Yayıncılık, Mart 2006, s. 13-28.
  383. "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'deki Felsefenin Serüveni", Felsefe, Eğitim, Sanat içinde (Ed. Sabri Büyükdüvenci ve Vefa Taşdelen), Hece Yayınları, Eylül 2006, s. 79-93.
  384. "Nietzsche'nin Akademisyen Anlayışı Üstüne", Nietzsche içinde (Ed. Kenan Sarıalioğlu ve Murat Batmankaya), Say Yayınları, Aralık 2006, s. 3-11.
  385. "Bileşenleriyle Anlam Dünyası", Mostar, sayı: 23, Şubat 2007, s. 22-23.
  386. "Sonsuza Yolculuk", Mostar, sayı: 26, Nisan 2007, s. 14-16.
  387. "Aydına Sorular", Persona, sayı: 2, Nisan 2007, s. 3.
  388. "Bir Muhabbet Olarak Eğitişim", Mostar, sayı: 27, Mayıs 2007, s. 18-19.
  389. "Özgür Düşünmenin Unutulan Anlamları", Lacivert , sayı: 15, Mayıs 2007, s. 32-34.
  390. "Can Ahlakı", Mostar, sayı: 28, Haziran 2007, s. 22-25.
  391. "Devâ Çıkmazı", Mostar, sayı: 29, Temmuz 2007, s. 21-23.
  392. "Felsefede Deneme Yazmak", Mostar, sayı: 30, Aguğstos 2007, s.18-21.
  393. "Düşman Olarak Aydın", Simge, Eylül 2007, s. 4-5.
  394. "Şiirin Zekasında Zekanın Şiiri", Hayal, sayı: 23, Ekim 2007, s. 25-26.
  395. "Sırça Gönül", Mostar, sayı: 32, Ekim 2007, s. 20-23.
  396. "Neyimizi Korumalıyız ?", Felsefe Yazın, s. 11, Kasım 2007, s. 56.
  397. "Bir Ağıt Olarak İnsan", Mostar, sayı: 33, Kasım 2007, s. 24-27.
  398. "Eğitişim mi Öğütüşüm mü ?", Mostar, sayı: 34, Aralık 2007, s. 24-25.
  399. "Türkiyede Anlam Sağlığı Açısından Değerlerimiz", Değerler ve Eğitimi içinde (Ed. R.Kaymakcan, v.d.), Dem Yayınları, 2007, s. 111-118.
  400. "Coğrafya Kavramı Odağında Felsefe ve Edebiyat", Felsefe Bilim ve Sanat İlişkileri içinde, İzdüşüm Yayınları, 2007, s. 71-85.
  401. "Bir Izdırabın Anatomisinde Yücel Kayıran Şiiri" , Yücel Kayıran Şiiri ve Beni Hiç Göremezsin içinde (Ed. Ahmet Tüzün), Digraf Yayıncılık, Şubat 2007, s. 21-32.
  402. "İnsanın Böyle Bir Dünyada Mesleğiyle Ahlaklı Olması", Küreselleşme, Etik Kodlar ve Örgütler  içinde, Elektrik Mühendisleri Odası Yayınları, Mayos 2007, s. 7-8.
  403. "Estetik Yaşam Üstüne", Türkiye'de Estetik içinde (Ed. J. N. Erzen ve P. Yoncacı), Haziran 2007, s. 45-51.
  404. "Şiire Tuttum Kendimi ", Hayal, sayı: 24, 2008, s. 25.
  405. "Şiir Korkuluğu Olarak Manzume", Hayal, sayı: 25, 2008, s. 18-19.
  406. "Yaşanan Düşünme Bahçesi", Mostar, sayı: 36, Ocak 2008, s. 22-23.
  407. "Bir Şair Öfkesi", Akdeniz Edebiyat, sayı: 3, Ocak 2008, s. 3-4.
  408. "Bağnazlığa Bir Bakış", Cogito, sayı: 53, Ocak 2008, s. 135-145.
  409. "Zamandan Zaman Bulmak", Mostar, sayı: 35, Ocak 2008, s. 20-23.
  410. "Bir Şifa Olarak Bilgi", Guru, sayı: 1, Mart 2008, s. 4-5.
  411. "Mekânın Halleri", Mimarlık, sayı: 340, Mart 2008, s. 38-40.
  412. "Hiç İçinden Yolculuk", Mostar, sayı: 37, Mart 2008, s. 20-22.
  413. "Aklımız Duygularımızın Neresinde?", Süveyda, sayı: 4, Mart 2008, s. 19-21.
  414. "Hayatımıza Yaraşan Felsefeye Doğru", Mostar, sayı: 38, Nisan 2008, s. 20-22.
  415. "Şiiri Çözenlere", Akdeniz Edebiyat, sayı: 4,Nisan 2008, s. 3.
  416. "Hüzün Yokuşun Başından Görünen Gökyüzü", Mostar, sayı: 39, Mayıs 2008, s. 18-21.
  417. "Anlayamayanlarım", Süveyda, sayı: 5, Haziran 2008, s. 7.
  418. "Mekânın Halleri", Mostar, sayı: 40, Haziran 2008, s. 14-17.
  419. "Yunus'un Bir Beyitinden Karşılaşmaya Bakış", Felsefe Dünyası, sayı:47, Haziran 2008, s. 6-16.
  420. "Söz Yaşam, Edebiyat Deneniyor", Akdeniz Edebiyat, sayı: 5, Haziran 2008, s.3-4.
  421. "Dinin Anlamı Üzerine", Mostar, sayı: 41, Temmuz 2008, s. 16-19.
  422. "Edebiyat Meydanında Birkaç Yiğit", Hayal, sayı: 26, Temmuz 2008, s. 18-19.
  423. "Felsefe Ahlakı Üstüne", Mostar, sayı: 42, Ağustos 2008, s. 18-22.
  424. "Gönül Yolculuğu Sorunları", Mostar, sayı: 43, Eylül 2008, s. 18-21.
  425. "Kalp Mühürlenmesi", Mostar, sayı: 44, Ekim 2008, s. 28-30.
  426. "Felsefe ve Şiir Kumaşlarının On Dört Nakış Alanı", Hayal, sayı: 27, Ekim 2008, s. 31-34.
  427. "Marx'ı Duyanların Kulaklarına", sayı: 13, Ekim 2008, s. 54-55.
  428. "Gönül Sahibi Olmanın Zorlukları", Mostar, sayı: 45, 2008, s. 14-16.
  429. "Yalnızlığın Gök Çekimi", Mostar, sayı: 46, Aralık 2008, s. 20-23.
  430. "Gönül Kaygıları", Başka, sayı: 1, Aralık 2008, s. 162-171.
  431. "Deli Gönül Türkülerde", Hasan Ünal Nalbantoğlu'na Armağan içinde (Ed. A. A. Avar ve D. Sezer), İletişim Yayınları, 2008, s. 507-528.
  432. "Hayata Türkü Olup Duran", Türkü içinde (Ed. İlhan Başgöz), Pan Yayıncılık, 2008, s. 183-185.
  433. "Felsefe ve Bilim Işığında Yönetim", Stratejik Yönetim ve Liderlik Kitabı içinde (Ed. Taner Altunok), Kara Harp Okulu Savunma Biimleri Enstitüsü Yayınları, 2008, s. 39-41.
  434. "Anadolu'nun Çelik Yürekli Çocuğu:Cemal Yıldırım", Bir Us ve Bilim Savaşçısı içinde (K. Arapgiroğlu ve ark.), İmge Yayınevi, Haziran 2008, s. 153-156.

  Phil 211 - Philosophy of Emotions [Course Description]

  Phil 212- Philosophy and Literature [Course Description]

  1. "Acı Çeken İnsan Ahlakı", Başka, sayı: 28, 2009, s. 160-171.
  2. "Berbat Nesnellik Cıvık Öznellik", Mostar, sayı: 52, 2009, s. 52-55.
  3. "Anlam Sağlığımız Sağlığımızın Neresinde?", Mostar, sayı: 47, Ocak 2009, s. 20-22.
  4. "Dağlarca: Karanlığın ve Dünyanın Ucundaki Şiir", Hayal, sayı: 28, Ocak 2009, s. 76-80.
  5. "Ne Kalacak Geleceğe Aşktan?", Mostar, sayı: 51, Ocak 2009, s. 49-51.
  6. "Kendimize Doğru Bir Yolculuk Olarak Özgelik", Doğu Batı, sayı: 48, Ocak 2009, s. 111-124.
  7. "Ustam Feyerabend'la Roma Hava Alanında Hayali Bir Konuşma", Mostar, sayı: 49, Mart 2009, s. 21-24.
  8. "Kentlerle Gönlümün Derdi", Mostar, sayı: 50, Nisan 2009, s. 23-25.
  9. "İki Kapı Arasında Öfke Avlusu", Başka, sayı: 3, Mayıs 2009, s. 44-52.
  10. "Kim Yazar Şiiri", Hayal, sayı: 30, Temmuz 2009, s. 26-28.
  11. "Aşk Ahlakı", Hece, sayı: 153, Temmuz 2009, s. 72-74.
  12. "Gönül Felsefesi", Kalkınma, sayı: 53, Temmuz 2009, s. 72-76.
  13. "Hayat Kalitesi Ölçülebilir mi?", Mostar, sayı: 53, Temmuz 2009, s. 56-57.
  14. "Şiirle Dini Bekleyen", hayal, sayı:31, Ekim 2009, s. 15-17.
  15. "Cumhuriyetin Eğitim Felsefesine Doğru", Enstitü, sayı: 1, Ekim 2009, s. 28-33.
  16. "Şairane Yurt Tutan İnsandan Yurt Tutamayan Şaire: Bir Kısa Heidegger Yolculuğu", Felsefe Yazın, sayı: 15, kasım 2009, s. 32-39.
  17. "Felsefe ile Deneme", Frankofoni adlı kitapta, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2009, s. 185-190.
  18. "Ahlak Felsefesi Siyaset İçin Ne Anlatıyor?", Siyaset ve Etik içinde (Ed. Ayşe Yıldız Topuz), Türk Kadınları Kültür Derneği, 2009, s. 85-92.
  19. "Bilgi Ahlakı Üstüne Düşünceler", Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem içinde (Ed. Osman Konuk&Ahmet Kemal Bayram), Adres Yayınları, 009, s. 11-26.
  20. "Üçten Sonra ∏,dokuzdan sonra Tolga Gelir", Elem Dağında İbadet içinde (Ed. A. Tolga Suyolcuoğlu), Yeniden Yayıncılık, Ocak 2009, s. 3-7.
  21. "Olağan Hayatın Olağanüstülüğünü Keşfetmeye Hazır mıyız?", Düşünceler Sözleşince içinde (Ed. Osman Turan), Kelime Yayınları, Mart 2009, s. 30-33.
  22. "Sunuş", İçinizdeki Eşeğe Çüş Deyin (Mehmet Akbulut) içinde, Akis Kitap, Ekim 2009, s. 11-13.
  23. "Tutkunun Tutturdukları", Başka, sayı: 4, 2010, s. 88-103.
  24. "Dip Yalnızlık Üzerine", Psikeart, sayı: 11, 2010, s. 76-81.
  25. "Tarih Geleceğe Yazılır", Bibliotech, sayı: 10, Ocak 2010, s. 28-31.
  26. "Şiir Biten Toprak, Toprak Biten Şiir", Hayal, sayı: 32, Ocak 2010, s. 19-21.
  27. "Eğitimin Sorgulanması İçin Öneriler", Enstitü, sayı: 3, Ocak 2010, 28-31.
  28. "Şiirin Vicdanı, Vicdanın Şiiri", Hayal, Nisan 2010, s. 16.
  29. "Eros'un İki Kanadında Dört Şiir", Psikeart, sayı: 9, Mayıs 2010, s. 146-155.
  30. "Anadolu'ya Gönülle Döşenen Kavram Yolları", Hece, sayı: 162-164, Haziran 2010, s. 13-141.
  31. "Tutkunun Tutturdukları”, Başka, sayı: 4, 2010, s. 88-103.
  32. "Dip Yalnızlık Üzerine", psikeart, sayı: 11, 2010, s. 76-81.
  33. "Tarih Geleceğe Yazılır", Bibliotech, sayı:10, Ocak 2010, s. 28-31.
  34. "Şiir Biten Toprak, Toprak Biten Şiir", Hayal, sayı: 32, Ocak 2010, s. 19-21.
  35. "Eğitimin Sorgulanması İçin Öneriler", Enstitü, sayı: 3, Ocak 2010, s. 28-31.
  36. "Şiirin Vicdanı, Vicdanın Şiiri", Hayal, Nisan 2010, s. 16.
  37. "Eros'un İki Kanadında Dört Şiir", Psikeart, sayı: 9, Mayıs 2010, s. 146-155.
  38. "Felsefeyle Titreşen Şiir", İz'im, sayı: 2, Mayıs 2010, s. 3.
  39. "Anadolu'ya Gönülle Döşenen Kavram Yolları", Hece, sayı: 162-164, Haziran 2010, s. 130-141.
  40. "Bir Başınadır Şiir Bir Başına ve Yolda", İz'im, sayı: 3, Temmuz 2010, s. 3-4.
  41. "Deli Şair Şiir Okuyla Ötede", Hayal, sayı: 34, Temmuz 2010, s. 16-18.
  42. "Gülmeyi Bilmemenin Gülünçlüğü", Psikeart, sayı: 10, Ağustos 2010, s. 68-71.
  43. "Nasıl Bir Delidir Vedeli", Başka, sayı: 5, Eylül 2010, s. 67-78.
  44. "Bir Yolcudur Dost", Mavi Güvercin, sayı: 2, Eylül 2010, s. 17-19.
  45. "Hüzün: Yokuşun Başında Seselenen Gökyüzü", Mavi Güvercin, sayı: 3, Kasım 2010, s. 12-15.
  46. "Yanılsama Üzerine İmâlar", psikeart, sayı: 12, Kasım 2010, s. 80-85.
  47. "Durdurup Teknolojiyi İnebilir miyiz?", Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri içinde (Ed. Oya Adalı), Toroslu Kitaplığı, 2010, s. 157-158.
  48. "Düzen Metafiziği Açısından Khaos ve Kargaşa", Metinlerle Felsefeye Giriş içinde (Ed. Mustafa Günay), Karakon Yayınları, 2010, s. 247-255.

  Phil 211 - Philosophy of Emotions [Course Description]

  Phil 212- Philosophy and Literature [Course Description]

  1. "Yaşamaya Açılan Felsefe Penceresi", Felsefe Dünyası, sayı: 6, Aralık 1992, s. 11-22.
  2. "Ethical Background of Justifications in Epistemology", İnsan Bilimleri, 1987/2, s. 113-120.
  3. "Ziya Gökalp'in Düşünce Çerçevesini Anlama Denemesi", İnsan Bilimleri, 1988/1, s. 51-82.
  4. "Schopenhauer'de Estetik Kurtuluş", İnsancıl, sayı: 19, Mayıs 1992, s. 15-17.
  5. "Bilgi ve Hoşgörü", İnsan Bilimleri 1989/1, s. 77-80.
  6. "İnsanın Kendi İşini Yaratmada Teknoloji Etkisindeki Sanatın Yeri", Felsefe ve Sanat, Derleyen Ö. N. Soykan, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990, s. 81-90.
  7. "Türk İnsanına Bir Dünya Tasarlamak", Kurgu, sayı: 8, 1990, s. 129-134.
  8. "Bir Kent Yaratmak", Çağdaş Çankaya, sayı: 2, yıl 1, 1991, s. 21.
  9. "Geçmişini ve Toplumunu Anlamada Bir Muhabbettir Eleştiri", Milli Kültür, sayı: 88, 1991, s. 26-27.
  10. "Aşk, Bilişim ve Teknoloji", Sistem, sayı: 1, 1987, s. 23-29.
  11. "İnsan Ussal mıdır?", Felsefe Tartışmaları 2, 1988, s. 32-33.
  12. "Mühendislik Ahlakı", Elektrik Mühendisliği Dergisi, sayı: 5, 1988, s. 175-178.
  13. "Wittgenstein and Heidegger on the Impassible Bridge", Felsefe Arkivi, sayı: 27, 1990, s. 159-167.
  14. "Aynı Çatı Altında Canlar: Aile Kavramının Bir Yorumu", I. Aile Şurası, Başbakanlık Aile Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s. 85-90.  
  15. "Çevre Eğitiminin Felsefi Temelleri", Elektrik Mühendisliği, cilt 35, sayı: 377, 1991, s. 311-314.
  16. "Mühendis İletişime Neyler?", Elektrik Mühendisliği, cilt 36, sayı: 382, 1991, s. 12-17.
  17. "Bilimin Üç Boyutu: Toplum, Tarih, Birey", Bilim ve Teknik, Aralık 1991 s. 12-14.
  18. "Felsefe Ahlakı Üstüne Bazı İlk Düşünceler", Felsefe Dünyası, sayı: 2, Aralık 1991, s. 15-22.
  19. "Gülümseyen Bilim", Bilim ve Teknik, Şubat 1992, s. 35-36.
  20. "Tek Boyutlu Bilim Anlayışına Karşı", ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Yayını, sayı: 4, Nisan 1992, s. 4.
  21. "Bir Felsefe Anlayışı Önerisi," Türk Kültürü ve Felsefe, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1992, s. 115-117.
  22. "Bilimin Gençlerine Felsefe Gözlüğü", Bilim ve Teknik, Mayıs 1992, s. 20-21.
  23. "Türk Felsefe Düşüncesinin Saptanabilmesi Için Bir Model Önerisi", Felsefe Dünyası, sayı: 3, Mart 1992, s. 6-10.
  24. "Sınav: O Büyük Öğretmen" Bilim ve Teknik, Haziran 1992, s. 12-15.
  25. "Ne Kadar Kelleyiz Biz? Ya da Eleştirinin Eleştirisi Üzerine", Polemik, sayı: 2, 1992, s. 15-16.
  26. "Teori ve Kahkaha", Bilim ve Teknik, Temmuz 1992.
  27. "Türk Felsefe Düşüncesini Ararken", Felsefe Dünyası, sayı: 4, 1992, s. 9-12.
  28. "Gencin Kendini Aramasında Felsefenin Rolü", Felsefe Dünyası, sayı: 1, 1991, s. 12-17.


  YURTİÇİ BİLDİRİLER

  1. "İnsan Ussal Mıdır?", İnsan Problemi Açısından Felsefe ve Sosyal İlimler Sempozyumu, Erzurum, 5-7 Ekim 1983.
  2. "Sosyal Bilimlerde Felsefenin Oynadığı Rol Üstüne Bazı İlk Düşünceler", I. Felsefe ve Sosyal İlimler Kongresi, Erzurum, 7-11 Mayıs 1984.
  3. "Gencin Kendini Aramasında Felsefenin Rolü", Bilim ve Düşüncenin Işığında Gençlik Sempozyumu, Erzurum, 14-18 Ekim 1985.
  4. "Felsefede Yöntem Sorunu", Bilim Kavramı Semineri, Eskişehir, 44-6 Kasım 1986.
  5. "Felsefe Ahlakı Üstüne Bazı İlk Düşünceler", Türkiye I. Felsefe-Mantık-Bilim Tarihi Sempozyumu, Ankara, 19-21 Kasım 1986.
  6. "Ne var Felsefenin Ardında?", Türkiye II. Felsefe Mantık ve Bilim Tarihi Sempozyumu, İzmir, 11-13 Kasım 1987.
  7. "Türk Felsefi Düşüncesinin Sorunlarının Saptanabilmesi İçin Bir Model Önerisi", Yunus Emre'den Atatürk'e Türk Düşüncesinin Gelişimi Semineri, Eskişehir, 5-6 Mayıs 1988.
  8. "Türk Felsefe Düşüncesini Ararken: Bir Felsefeci Patolojisi Denemesi", Yunus Emre'den Atatürk'e Türk Düşüncesinin Gelişimi Semineri, Eskişehir, 5-6 Mayıs 1988.
  9. "Possibility of Unconditional Knowledge in Schopenhauer", 200. Doğum Yıldönümünde Schopenhauer Sempozyumu, Ankara, 12 Aralık 1988.
  10. "Teknoloji Açısından Türk Kültürü", Felsefe Açısından Türk Kültürü Sempozyumu, Samsun, 23-24 Kasım 1989.
  11. "Çevre Eğitiminin Felsefi Temelleri", Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi, Ankara, 24-28 Eylül 1990.
  12. "Beden Eğitiminden Doğa ve Çevre Eğitimine Doğru", Türk Alman Diyaloğunda Spor Ahlakı ve Spor Felsefesinde Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, 11-12 Kasım 1990.
  13. "Bilimsel Felsefe Üzerine Düşünceler", Hens Reichenbach'ı Anma Semineri, Alman Kültür Merkezi, Ankara, 11 Aralık 1991.
  14. "On the inward Character of Science, Philosophy and Moral Life", Gregoriane Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi'nin birlikte düzenledikleri Sempozyum, İstanbul, 30-31 Mart 1992.
  15. "Kimlik Sorununa Bakmak", Türkiye Mimarlığı Sempozyumu II, Ankara, 7-9 Ekim 1993.
  16. "Gençlik, Mizah, Bilim", VI.Milli Gençlik Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 8-9 Kasım 1993.
  17. "Gönül ve Sorunları", İslam Düşüncesi Sempozyumu I, Trabzon, 22-23 Ekim, Ankara, 22-23 Kasım 1993.
  18. "Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet", 68'liler Birliği Vakfı, Ankara, 20-21 Kasım 1993.
  19. "Yaratıcılık Temel Kavramlar ve Kuramlar", Türk Eğitim Derneği XVII. Eğitim Toplantısı, Ankara, 25-26 Kasım 1993.
  20. "Mühendislik Ahlakı", Mühendislik Hizmetlerinin Etkenliği Semineri, Ankara, 1-2 Aralık 1993.
  21. "Çağdaş Dünya ve Gönül", Türkiye Edebiyatçılar Derneği Seminerleri, Ankara, 18 Kasım 1993.
  22. "Çağdaş Bilim Kavramı", Dünya'da ve Türkiye'de Bilim, Etik ve Üniversite Sempozyumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 26 Mayıs 1994.
  23. "Sanat Felsefe ve Bilim", Bilim Felsefesi Seminerleri,Tubitak Marmara Araştırma Merkezi, 20 Ocak 1994.
  24. "Türk Tarih Yazımı İçin Düşünülmüş Bazı Felsefe Notları", Türk Tarih Kurumu Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Kongresi, Ankara, 5-9 Eylül 1994.
  25. "Hüzün:Yokuşun Başından Seslenen Gökyüzü", III. Anadolu Psikiyatri Günleri, Trabzon, 1994.
  26. "Felsefe ile Karikatür", Felsefe Kongresi, Bursa, 1994.
  27. "Mengüşoğlu'nun Önemi Nedir?", Türkiye Felsefe Kurumu'nun düzenlediği, Felsefe Açısından İnsan ve Ölümünün 10.Yılında Takiyettin Mengüşoğlu Sempozyumu, İstanbul, 21-22 Ekim 1994.
  28. "Özgür Düşüncenin Gelişmesi ve Düşünceye Konan Yasaklar", Düşünceye Saygı Kurultayı, Edebiyatçılar Derneği ve Kültür Bakanlığı, Ankara, 31 Ekim 1994.
  29. "Türk Müziği Güftelerindeki Hüznün Felsefi Boyutları", Türk Felsefe Derneği Konferansları, Türk Tarih Kurumu, Ankara 27 Ocak 1995.
  30. "Mühendisin Kimliği", Felsefe Günleri, Makina Mühendisleri Odası, İstanbul,1-3 Şubat 1995.
  31. "Toplumsal Etik ve Yaşlılık", Yaşlilk ve Toplumsal Yaşam, Başbakanlık Aile Kurumu, Ankara, 17 Mart 1995.
  32. "Gönül Felsefesi", Uludağ Üniversitesi, 21 Nisan 1995.
  33. "Çevre ve Etik", Makina Mühendisleri Odası, Çevre Toplantısı, Antalya, 5 Haziran 1995.
  34. "Öteki Kim?", Mersin Üniversitesi Felsefe Günleri, 13-15 Ekim, 1995.
  35. "Bilmem Bu Bilimle Ben Nasıl Yaşayacağım, Felsefe Kongresi, Ankara, 19-21 Ekim 1995.
  36. "Düşüncenin Masumiyeti", Uluslararası Düşünce Özgürlüğü Sempozyumu, İstanbul, 5-9 Aralık 1995.
  37. "Kent Denen Bilmece", Sanatçı Tanıklığı, Mimarlar Odası, Edebiyatçılar Derneği, Ankara, 5 Mart 1996.
  38. "Kimlik Oluşturma ve Sorunları", Ege Üniversitesi, İzmir, 10-12 Nisan 1996.
  39. "Çevrem Teknoloji ve Ben", SEM Halk Konferansları, ODTÜ, Ankara, 26 Ocak 1996.
  40. "Antik Çağda İnsan ve Bilgi", Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Konferansları, 16 şubat 1996.
  41. "Felsefi Açıdan Değerler ve Değerlendirme", ÖSYM Araştırma Grubu Konferansları, 9 Temmuz 1996.
  42. "Çevre-Teknoloji-Gönül", TAI Konferansları, Ankara, 14 Eylül 1996.
  43. "Olanın Etiği", Felsefe Kongresi, Denizli, 7-9 Kasım 1996.
  44. "Yurttaşlık Kavramının Tarihsel Gelişimi", Yurttaşlık ve Eğitim Sempozyumu, Ankara, 21-22 Kasım 1996.
  45. "Geleceğin Üniversite Ütopyaları", Modern Çağda Üniversite ve Yüksek Öğretim Modelleri Sempozyumu, Ankara, 29-30 Kasım 1996.
  46. "Mühendislik Eğitimi", İzmir Kimya Mühendisleri Odası, İzmir, 14 Mart 1997.
  47. "Bilgi Üretiminin Toplumsal Boyutları", Kütüphane Haftası Etkinlikleri, Ankara, 2 Nisan 1997.
  48. "Şiddet Felsefesi", IV.Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Adana, 8 Mayıs 1997.
  49. "Ahlak ve Estetik Açıdan Islam ve Modernleşme", İslam Araştırmaları, Merkezi, İstanbul, 10 Mayıs 1997.
  50. "Felsefe Açısından Gençlik", Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 12 Mayıs 1997.
  51. "Eksistansiyalist Açıdan Yolsuzluk", Yolsuzluğa Karşı Stratejiler Sempozyumu, İstanbul, 13 Mayıs 1997.
  52. "Sivil İtaatsizliğin Felsefi Boyutları", Sivil İtaatsizlik Kollokyumu, WALD Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, Bursa, 7-9 Kasım 1997.
  53. "Noksa ve Muhabbet", 5. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Kocaeli, 15-18 Nisan 1998.
  54. "Mana Zeminimizin Geleceği", 2000 Yılının Perspektifi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 20-21 Mart 1998.
  55. "Ruh Bakımı Olarak Felsefe", Türk Felsefe Derneği Seminerleri, 21 Şubat 1998.
  56. "Sevda Üzerine", 7Anadolu Psikiyatri Günleri, Psikiyatri Derneği Sempozyumu, Malatya, 24-26 Haziran 1998.
  57. "Bir Akademisyenin İç Dünyası", ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Konferansları, Ankara, 14 Mayıs 1998.
  58. "Zincirlerinden Kurtulmuş Bir Yaşam Arayışı",Türkiye Ekolojik Yaşam Arayışları Semineri, ODTÜ, Ankara, 25-26 Nisan 1998.
  59. "Kültür Üzerine", 100.Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi , Van, 5-6 Mayıs 1998.
  60. "Felsefe Yolculuğumun Başında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki Konukluğum", Cumhuriyet Döneminde Felsefeye Emek Verenler Sempozyumu, İstanbul, 12-13 Kasım 1998.
  61. "İçimizdeki Çirkinlikler Yansıyor Siyasete", Siyasette Etik Uluslararası Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi , 20-21 Kasım, 1998.
  62. "Yaşam Kalitesi", Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı Personeline Seminer, Ankara, 9 Temmuz 1999.
  63. "Doğa Felsefesi", TUBITAK ile Akdeniz Üniversitesi'nin Düzenllediği Yaz Okulu, Antalya, 9-21 Ağustos, 1999.
  64. "Türk Dili ile Felsefe Arayışları", Türk Dil Kurumu Konferansı, Ankara, 25 Kasım 1999.
  65. "2000'li Yıllarda Felsefe", 9 Eylül Üniversitesinin Düzenlediği Geçmiş Yüzyılın Işığında 2000'li Yıllarda Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, 30-31 Mart 2000.
  66. "Felsefi İnsan", 2000 Yılında İnsan, ODTÜ, Ankara, 17 Nisan 2000.
  67. "Bir Terapi Olanağı olarak Felsefe", Mersin Üniversitesi Felsefe Topluluğu Etkinlikleri, Mersin, 5 Mayıs 2000.
  68. "Çağımızda Bilim ve Felsefe", Türk Eğitim Derneği'nin düzenlediği Felsefe Eğitimi ve Sorunları, Ankara, 25 Mayıs 2000.
  69. "Sanat ve Bilim", Sonart Görsel Sanatları Destekleme Derneği'nin düzenlediği Sanat ve Bilim Uluslararası Sempozyumu, ODTÜ Ankara, 1 Haziran 2000.
  70. "Agona Belea ile Ölüm: Ölen Kim?", 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, Edirne, 13-17 Haziran 2000.
  71. "Uzman ve Bilge", 7. Ütopyalar Kongresi, İzmir, 9 Haziran 2000.
  72. "Teknoloji ve Mühendisler Üstüne Bir yorum", Makine Mühendisleri Odasının Düzenlediği Seminer, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 24 Haziran 2000.
  73. "Doğa Felsefesi", TÜBITAK, Akdeniz Üniversitesi, Orman Bakanlığının düzenlediği Eğitim Seminerleri, Termasos Milli Parkı, Antalya, 13 Ağustos 2000.
  74. "Doğayı Yaşamak", TÜBITAK, Orman Bakanlığının düzenlediği Bilimsel Eğitim Seminerleri, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Rize, 2-4 Eylül 2000.
  75. "Felsefe ve Bilginin Temelleri", Assos'ta Felsefe, Felsefe Toplantısı Assos, 8-10 Eylül 2000.
  76. "Bir Şifa Olarak Felsefe", Ulusal Psikiyatri Günleri Antalya, 4-7 Ekim 2000.
  77. "Sevgi Üstüne", Mersin Üniversitesi Felsefe Günleri, Mersin,13-15 Ekim 2000.
  78. "Bir Şifa Olarak Felsefenin İmkanı Üzerine", Türk Felsefe Derneği, İnsan Felsefesi Kongresi, Ankara, 3-5 Kasım 2000.
  79. "Polis ve Kültür", 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu, Ankara, 25-27 Ekim 2000.
  80. "Genç Kimdir?", 5. Ergen Günleri, Adnan Menderes Üniversitesi Psikiyatri Bölümü ve Adaneuer Vakfı'nın düzenlediği toplantı, Kuşadası, 23-25 Kasım 2000.
  81. "Teknoloji ve Denetleyen Aklın Yeri", Türkiye Felsefe Kurumu'nun düzenlediği Felsefe Açısından Teknoloji-İnsan İlişkisi Sempozyumu, İstanbul, 1-2 Aralık 2000.
  82. "Teknolojinin Etik ve Estetik Boyutları", İstanbul Teknik Üniversitesi Technology and Society Konferansları, İstanbul, 6 Aralık 2000.
  83. "Teknoloji-Felsefe-Insan", İstanbul Teknik Üniversitesi Düşün Kulübü, İstanbul, 6 Aralık 2000.
  84. "Bir İmkan Olarak Mekan", İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Felsefe Sempozyumu, İstanbul, 12-13 Aralık 2000.
  85. "Adalet ve Ahlak", Anadolu Üniversitesi, Adalet ve Demokrasi Paneli, Eskişehir, 26 Ocak 2001.
  86. "Mehmet Taner Şiiri Üzerine Düşünceler", Altın Portakal Şiir Ödülü Sempozyumu, Antalya, 17 Şubat 2001.
  87. "Etik ve İnsan Hakları", TODAIE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi ve Türkiye İnsan Hakları Koruma Vakfı'nın düzenlediği toplantı, Ankara, 23 Mart 2001.
  88. "Karşılaşma Etiği", Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara, 23-24 Mart 2001.
  89. "Felsefe ve Terapi", Bilim ve Ütopya Konuşmaları, Ankara, 17 Mart 2001.
  90. "Akıl Kavramı Üstüne", Selçuklu Vakfı, Ankara, 5 Ocak 2001.
  91. "Felsefe ve Sorunları", Pınar Kitapevi, Ankara, 13 Ocak 2001.
  92. "Felsefe ve Hayat", Batıkent Lisesi Felsefe Topluluğu, Ankara, 10 Ocak 2001.
  93. "Felsefe Nedir?", TED Felsefe Günleri, Ankara, 22 Şubat 2001.
  94. "Etik ve Kendini Tanıma", ODTÜ SEM, Ankara, 23 Şubat 2001.
  95. "Teknoloji ve Çevre Etiği", ODTÜ SEM, Ankara,16 Mart 2001.
  96. "Bilgi Ahlakı", 37. Kütüphane Haftası, Ankara, 29 Mart 2001.
  97. "Terapi mi Numara mı?", ODTÜ Felsefe Bölümü Seminerleri, Ankara, 2 Nisan 2001.
  98. "İç Ahlak", Türkiye'de Ahlaki Bunalımın Nedenleri ve Çözüm Yolları Paneli, Ankara Koru Rotary Kulübü, Ankara, 12 Nisan 2001.
  99. "Sanat ve Kendini Tanıma", ODTÜ Konferans Merkezi, Ankara, 14 Nisan 2001.
  100. "Ben Kimim?", Çankaya Üniversitesi Felsefe Topluluğu, Ankara, 16 Nisan 2001.
  101. "Şiddet Üstüne", Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, İzmir, 18 Nisan 2001.
  102. "Kallikles ve Sokrates İlişkisi Arasında Medya Etiği", ODTÜ SEM Medya Etiği Paneli, Ankara, 17 Mayıs 2001.
  103. "Post Modern Dönemde Sahte Hayatlar", Uludağ Üniversitesi Entellektüel Perspektif Kulübü, Bursa, 18 Mayıs 2001.
  104. "Bir Ağıt Olarak İnsan", 10. Anadolu Psikiyatri Günleri, Bolu, 29 Haziran, 2001.
  105. "Doğa ve İç Dünyamız", Tübitak, Akdeniz Üniversitesi, Orman Bakanlığının Yaz Okulu, 27 Temmuz, 2001.
  106. "Bilginin Ahlak Değeri", Gazi üniversitesi Açılış Dersi, Ankara, Eylül 2001.
  107. "Karşılaşma Ahlakı", Yeni Bir Geleceğe Açılırken insan ve Din Sempozyumu, Adana, Kasım 2001.
  108. "Felsefe ve Eleştirel Düşünce", Bilkent üniversitesi Türkçe Bölümü Konferansları, Ankara, Kasım 2001.
  109. "Ahlakın Ahlaksızlığı", 1. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Ankara, Kasım 2001.
  110. "Karacaoğlan'da Kıpıdayan Hakikat", Kültür Bakankığı Konferansları, Kasım 2001.
  111. "Melankoli üzerine", TÜYAP Kitap Fuarı Konferansları, Ankara, Kasım 2001.
  112. "Ötekinin Özgürlüğü", Ankara Üniversitesi DTCF Konferansları,Ankara, Kasım 2001.
  113. "Felsefe ile Deneme", Türkiye'de Eleştiri ve Deneme, Kasım 2001.
  114. "Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair", Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara, Aralık 2001.
  115. "Yapay Zeka", ODTÜ Bilgi Sayar Kulubü Konferansları, Ankara, Aralık 2001.
  116. "Mühendislik Bilinci ve Davranış İlkeleri", Harita ve Kadostro Mühendileri Odası İstanbul Şubesi Konferansları, İstanbul, Aralık 2001.
  117. "Felsefe ile Terapi", TED Felsefe Günleri, Ankara, Aralık 2001.
  118. "Eğitimde Felsefenin Yeri", Ankara Üniversitesi Konferansları, Ankara, Aralık 2001.
  119. "Felsefe ve Hayat", Türk İngiliz Derneği Konferansları, Ocak 2002.
  120. "Felsefeci Gözüyle Matematik", Bilfen Lisesi Matematik Şenliği, Ocak 2002.
  121. "Karekter Eğitimi", Dil Derneği Konferansları, Ocak 2002.
  122. "Ben Doğanın Neresindeyim?", Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Mart 2002.
  123. "Bilgi, Bilim, Etik", TUBA Bilgi Toplumuna Geçiş Toplantısı, Mart 2002.
  124. "Bilgi ve Etik", Bilkent Üniversitesi Biyoloji Bölümü Konferansları, Nisan 2002.
  125. "Gönül Felsefesi", Sivas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferansları, Nisan 2002.
  126. "Felsefe ve Şiir", Antalya Akdeniz Kitapevi Etkinlikleri, Mayıs 2002.
  127. "Bilgi Sağlığı", Van 100. Yıl Üniversitesi Etkinliği, Mayıs 2002.
  128. "Kaos Denen Sağlık", 9. Ütopyalar Toplantısı, Mayıs 2002.
  129. "Felsefede Yerellik ve Evrensellik", Van 100. Yıl Üniversitesi Etkinliği, Mayıs 2002.
  130. "Gençlik ve Yaratma", Sabancı Ünivertsitesi Buluşma Günleri, Mayıs 2002.
  131. "Matematik ve Hayat", Matematik Etkinlikleri, Haziran 2002.
  132. "Felsefeden Çıkan", İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Haziran 2002.
  133. "Felsefeci Gözüyle Psikiyatri", 9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Haziran 2002.
  134. "Kürenmiş Bir Dünyada Bilgi Kürenin Sağlığı Sorunu", 9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Haziran 2002.
  135. "Thoughts on Epistemiyatry", Uluslararası Asosta Felsefe Toplantıları, Temmuz 2002.
  136. "Felsefenin Gücü", TUBİTAK Bilim ve Teknik DErgisi Konferansları, Eylül 2002.
  137. "Mühendislik Etiği", 5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2002.
  138. "Bilgi Sağlığımız", Keçiören Hastanesi Halk Sağlığı Konferansları, Ekim 2002.
  139. "Türkiyede Felsefe Toprağını Yeşertmek İçin Bazı Kavramlar", 1. Sivas Felsefe Günleri, Ekim 2002.
  140. "İki Binli Yıllarda Ankara", Başkent Üniversitesi 79. Yıl Ankara Sempozyumu, Ekim 2002.
  141. "Felsefe Açısından Cumhuriyetin Değerleri", Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyetimizin Değerleri Sempozyumu, Ekim 2002.
  142. "Şen Bilim'in Şiirleri Üzerine", Tüyap Kitap Fuarı Konferansları, Ekim 2002.
  143. "Bilinç Sorunu", 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kasım 2002.
  144. "Bilim Nedir ? Bilim Adamı Kimdir ?", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Konferansları, Kasım 2002.
  145. "Roma Felsefesi", Türk İngiliz Kültür Derneği Konferansları, Kasım 2002.
  146. "Meslek Ahlakı Üstüne", ODTÜ Etik Topluluğu Konferansları, Kasım 2002.
  147. "Bir Çocuk Olarak Atatürk", Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Atatürk'ü Anma Toplantısı, Kasım 2002.
  148. "Toplumsal İçgörü", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Konferansları, Kasım 2002.
  149. "Klasik Yunan Felsefesi", Türk İngiliz Derneği Konferansları, Kasım 2002.
  150. "Teknoloji Benim Neyim Oluyor?", Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Konferansları, Aralık 2002.
  151. "Yedi Başlı 'Bir İki Üç, Dört, Beş' ", Bilkent Üniversitesi Türk Edbiyatı Merkezi Konferansları, Aralık 2002.
  152. "Cumhuriyet Döneminde Felsefenin Serüveni", 5. Türk Kültürü Kongresi, Aralık 2002.
  153. "Kültürümüzün Geçmişi ve Geleceği", Türkiye İçin Kültür ve Sanat Sempozyumu, Türk Japon Vakfı, Şubat 2003.
  154. "Ahmet Oktay'ın Madenci Lambası", 2003 Akdeniz Altın Portakal Şiir Sempozyumu, Şubat 2003.
  155. "Akademik Sağlık", Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
  156. "Spor Ahlakı", SEM Etik Bilinçlendirme Konferansları, Mart 2003.
  157. "Kadın ve Sevgi", Türk Eczacılar Birliği Ankara Şubesi Konferansları , Mart 2003. "Mühendis'in Ruhu", TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Mühendislik Günleri, Mart 2003.
  158. "Felsefeyle Dönüşmek,Dönüştürmek", Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Yaşam Topluluğu Konferansları, Nisan 2003.
  159. "Felsefe ve Türkü", DTCF Felsefe Bölümünün Düzenlediği Felsefe ve Yaşam Sempozyumu, Nisan 2003.
  160. "Kendilik Gerçek mi Yoksa Bir Kurgu mu?", Türkiye Psikiyatri Derneği 7. Bahar Sempozyumu
  161. "Bilim Felsefe Kardeşliği", Van 100.Yıl Üniversitesi Felsefe Günleri, Mayıs 2003.
  162. "Batıyla Bütünleşmede Kültürümüzün Durumu", Sabancı Üniversitesi'nin Düzenlediği TBMM Buluşması, Mayıs 2003.
  163. "Psikoterapide Felsefenin Yeri ve Rolü", Türk Psikologlar Derneği Konferansları, Mayıs 2003.
  164. "Aşk ve Yabancılaşma", Gazi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Konferansları, Mayıs 2003.
  165. "Formal Alanların Yaşantısı Üzerine", İstanbul Kültür Üniversitesi Mantık Matematik ve Felsefe 1. Ulusal Sempozyumu, Eylül 2003.
  166. "Mühendislik ve Felsefe ve İnsan", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisliği Odası İzmir Şubesi Konuşmaları, Eylül 2003.
  167. "Türkçemiz", Dil ve Dilimiz Türkçe, TÖMER, Kasım 2003.
  168. "Depremli Bir Varlık Olarak İnsan", Deprem Bilimler ve Felsefe Sempozyumu, Aralık 2003.
  169. "Ben ve Öteki", Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Konferansları, Aralık 2003.
  170. "Bir İnsan Olarak Cöntürk", Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi Toplantısı, Aralık 2003.
  171. "Duygularla Yaşamak", Gehver Nesibe Eğitim Enstitüsü konferansları, Ocak 2004.
  172. "Duygularımızla Yaşamak", Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Ocak 2004.
  173. "Temel Bilimler Yaşama Ufkunda", TUBA Temel Bilimler Öngörü Projesi, Şubat 2004.
  174. "Ethik ve Aşk", ODTÜ Ethik Bilinçlendirme Konferansları, Mart 2004.
  175. "Aklımız Duygularımızın Neresinde?", TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Aydınlanma Konferansları, Mart 2004.
  176. "Edebiyat Nedir?", Türkiye Yazarlar Birliği Konferansları, Mart 2004.
  177. "Felsefe ve Eğitim", Hacettepe Üniversitesi Kültür Sanat Danışmanlığı Konferansları, Mart 2004.
  178. "Araştırmanın Üç Aşaması", İstanbul Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı Konferansları, Mart 2004.
  179. "Sanat ve Felsefe", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilim Konferansları, Mart 2004.
  180. "Cumhuriyet Kavramı Üstüne", ODTÜ Tarih Topluluğu, Mart 2004.
  181. "Levinas'tan Terapiye", Türkiye Psikiyatri Derneği VIII. Bahar Sempozyumu, Nisan 2004.
  182. "Verimlilik Felsefesi", Milli Prodüktivite Merkezi Konferansları, Nisan 2004.
  183. "Etik ve Kendini Tanıma", ODTÜ Akıllı Sınıf Konferansları, Nisan 2004.
  184. "Yaşam Desteği Sonlandırılmasında Sosyal Psikolojik Dinsel Sorunlar", Toraks Derneği 7.Yıllık Kongresi, Nisan 2004.
  185. "Felsefe, Mimarlık ve Kimlik", Diyarbakır Mimarlar Odası Konferansları, Mayıs 2004.
  186. "Sanat ve Öte", Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi Konferansları, Mayıs 2004.
  187. "Bir Anlam Yumağı Olarak Beden", XI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Haziran 2004.
  188. "Anlam Sağlığı Açısından Hukuk", Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar II Sempozyumu, Eylül 2004.
  189. "Anlam Sağlığımız", TÜBİTAK Bilim ve Teknik Aydınlanma Konferansları, Eylül 2004.
  190. "Mekan Oluşumunda Düzen ve Düzensizlik", İTÜ Mimarlık Fakültesi Konferansları, Ekim 2004.
  191. "Anlam Sağlığımız ve Sorunları", Milli Eğitim Bakanlığı Rehber Öğretmenler Semineri, Ekim 2004.
  192. "Cumhuriyetin Felsefesi", H.K.E.M.B.L. Cumhuriyet ve Atatürk Haftası Etkinlikleri, Ekim 2004.
  193. "Bilimi Bilmek, İnsanı Bilmek", Tıpta Araştırma Tipleri, Etik Kurallar ve Eser Oluşturma İlkeleri Sempozyumu, Ekim 2004.
  194. "Ne Oluyor Bize?", Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Konferansları, Kasım 2004.
  195. "Düşünceler ve Yaşamlar", Türk Amerikan Derneği Konferansları, Kasım 2004.
  196. "Sevgi ve Sevilen", Dinamik Grubu Konferansları, Kasım 2004.
  197. "Bir Yaşantı Olarak Matematik", ODTÜ Matematik Topluluğu Matematik Günleri, Kasım 2004.
  198. "Anlam Dünyamızın Sağlığı Sorunu", Muğla Üniversitesi Konferansları, Kasım 2004.
  199. "Türkiye'de Anlam Sağlığı Açısından Değerlerimiz", Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Kasım 2004.
  200. "Sınav Gemisinde Yolculuk", Gaziantep Vakfı Okulları Konferansları, Aralık 2004.
  201. "Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair", Gaziantep Vakfı Okulları Konferansları, Aralık 2004.
  202. "Hiç İçinde Yolculuk", Kırkkale Üniversitesi I. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Aralık 2004.
  203. "Teknoloji ve İnsan", Felsefeciler Derneği Konferansları, Aralık 2004.
  204. "Sporla Görünen İnsan Yüzü", Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Konferansları, Aralık 2004.
  205. "Kişisel Etik", ODTÜ Uygulamalı Etik Merkezi Konferansları, 2005.
  206. "Hayatımızın Anlamı Nerede?", Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi Etkinlikleri, Ankara, Ocak 2005.
  207. "Aşktaki Teknoloji,Teknolojideki Aşk", Makina Mühendisleri Odası Konferansları, İstanbul, Ocak 2005.
  208. "Eğitim ve Öğretim Felsefesinde Değişimler", Özel Okullar ve Eğitimde Değişimler Sempozyumu, Antalya, Ocak 2005.
  209. "Şiir Üstüne", Şair Evi Konferansları, Ankara, Ocak 2005.
  210. "Güven Turan'ın Şiiri", Altın Portakal Şiir Sempozyumu, Şubat 2005.
  211. "Felsefe ve Yaşam", İngiliz Kültür Derneği Konferansları, Şubat 2005.
  212. "Felsefe ve Şeytan", Mülkiye Felsefe Topluluğu Konferansları, Mart 2005.
  213. "Nermi Uygur'u Anarken", ODTÜ Felsefe Bölümü Seminerleri, Mart 2005.
  214. "Batı'nın Hayatımızdaki", Bilim Ütopya Topluluğu Konferansları, Mart 2005.
  215. "Bilginin Toplumsal ve Kültürel Anlamı", Marmara koleji Sosyal Bilimler ve Felsefe Günü,, Mart 2005.
  216. "Özgür İnsanın Ayak Bağları", TMMOB Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası Konferansları, Mart 2005.
  217. "Gönül Nedir?", Sosyal Demokrasi Derneği Konferansları, Nisan 2005.
  218. "Felsefe ve Hayat", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konferansları, Nisan 2005.
  219. "Bilmeyi Bilme", TÜBİTAK Bilim ve Teknik Konferansları, Mayıs 2005.
  220. "Gönülden Bilime", Med-Cezir Etkinlikleri, Mayıs 2005.
  221. "Mühendislik Etiği", Ulusal Uçak,Havacılık ve Uzay Mühendiliği Kurultayı, Mayıs 2005.
  222. "Etik ve Nöroetik", Nöroetik'e Çoğul Displinli ve Çoğul Meslekli Yaklaşım Sempozyumu,Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sini, Mayıs 2005.
  223. "Bilgi Denen Bilinmeyen", Fizik,Toplumsal Kuram ve Felsefe Kavşağında İnsan ve Bilgi Sempozyumu, A. Ü. İletişim Fakültesi, Mayıs 2005.
  224. "Aziz Nesin'in Eğitim Anlayışı", Aziz Nesin Vakfı ve Edebiyatçılar Derneği'nin Düzenlediği Aziz Nesin Sempozyumu, Haziran 2005.
  225. "Uzlaşmadaki Çatışmalar, Çatışmadaki Uzlaşmalar", Türk Toplumunda Uzlaşma Becerisi Sempozyumu, Haziran 2005.
  226. "Yaşam ve Felsefe", Türk Enfeksiyon Vakfı Enfeksiyon Okulu Konferansları, Ağustos 2005.
  227. "Aşk:Türkülerden Düşünceye", Muğla Kültür Şenliği Konferansları, Eylül 2005.
  228. " Sonsuz ve Görecelik", Mantık, Matematik ve Felsefe III. Ulusal Sempozyumu, Eylül 2005 .
  229. "Bilim Felsefesi Açısından Yaşam-Bilim-Felsefe Bağı", Üniversitelerde Ulusal Planlama Sempozyumu, Antalya, Ekim 2005.
  230. "Kişisel Etik", ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi Konferansları, Ekim 2005.
  231. "Biyo-etik Nedir?", ODTÜ Biyo-Etik Topluluğu Konferansları, Ekim 2005.
  232. "Ahlak Özgürlük Gerektirir", Siyasette ve Yönetmde Etik Sempozyumu, Kasım 2005.
  233. "Buyruklar, Gerçekler ve Felsefe", A.Ü.DTCF Felsefe Bölümü Konferansları, Kasım 2005.
  234. "Yaşamı Türkçeden Duymak, ODTÜ Türkçe Topluluğu Konferansları, Kasım 2005.
  235. "Ağyar", ODTÜ Edebiyat Topluluğu Konferansları, Kasım 2005.
  236. "Bilgi-Ahlak-Özgürlük Üçgeni Üstüne", İTÜ Bilgi, Ahlak,Özgürlük Tartışmaları Sempozyumu, Aralık 2005.
  237. "Üniversite, Bilim ve Avrupa Kültürü", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Kulubü Etkinlikleri, Ocak 2006.
  238. "Üniversite Etiği", ODTÜ Etkili Eğitim ve Ar-Ge Seminerleri, Ocak 2006.
  239. "Yaratıcılık", 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Toplam Kalite Haftası, Şubat 2006.
  240. "Demokrasi ve Etik", Türkiye Diyanet Vakfı Konferansları, Mart 2006.
  241. "Mekan ve İnsan", Mimarlar Odası Ankara Şubesi Konferansları, Mart 2006.
  242. " Din ve Etik", ODTÜ Uygulamalı Etik Konferansları, Mart 2006.
  243. "Nermi Uygur'un Anısına", Maltepe Üniversitesi Konferansları, Mart 2006.
  244. "Felsefe ve Eğitim", Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferansları, Mart 2006.
  245. "Bilim ve Felsefe", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisansüstü Eğitim Seminerleri, Nisan 2006.
  246. "Bilimde İnsanın Gönlü", Bahçeşehir Koleji Bilimin Renkleri Konferansları, Nisan 2006.
  247. "Gönül", Türkiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Konferansları, Nisan 2006.
  248. "Matematik ve Felsefe", TUBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Aydınlanma Konferansları, Nisan 2006.
  249. "Atatürk'ün Felsefesi", Anara Üniversitesi DTCF Atatürkçü Düşünce Derneği Konferansları, Mayıs 2006.
  250. "Felsefî Yaşam", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Topluluğu Seminerleri, Mayıs 2006.
  251. "Teknolojinin Gönlümle Ne İlgisi Var?", TÜBA İsatanbul Grubu Etkinlikleri, Mayıs 2006.
  252. "An Example of Anatolian Peacemakers: Yunus Emre", Towards Universal Peace, Seminar Project of European Union, Haziran 2006.
  253. "Güzel Nedir?", Estetik Plastik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Haziran 2006.
  254. "Yapıtın Yapanı", Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi, Eylül 2006.
  255. "Olasılıkla Olmak", Mantık, Matematik ve Felsefe IV. Ulusal Sempozyumu, Eylül 2006.
  256. " İnsan ve Gizi", Ulusal Eğitim Derneği Konferansları, Eylül 2006.
  257. "Bilim Felsefesi ve Hekimlik", Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferansları, Eylül 2006.
  258. " Mimar ve Plancı Mekana Neyler?", Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Açılış Konferansı, Ekim 2006.
  259. " Bir İnsan Olarak Mühendis", EMO Ankara Şubesi Seminerleri, Ekim 2006.
  260. "Metaforla Saadet Olmaz", TÜYAP Kitap Fuarı Konuşmaları, Ekim 2006.
  261. " 'İyi' ve 'Kötü'nün Kaynağı", II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Ekim 2006.
  262. "Bilim ve Felsefe İlişkisi", İstanbul Kültür Koleji Yer ve Gök Bilimlerinin Dün ve Bugünü Semineri, Kasım 2006.
  263. "Hayatımızı Anlamanın Anlamı, TED Koleji Seminerleri, Kasım 2006.
  264. "Felsefe", Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Konferansları, Kasım 2006.
  265. "Felsefe Nedir?", Uludağ Bilgi Bilim Sanat Konferansları, Kasım 2006.
  266. "Felsefe-Edebiyat İlişkileri", Çukurova Üniversitesi Dünya Felsefe Günü Etkinlikleri, Aralık 2006.
  267. "Bilinç Üstüne, Akdeniz Üniversitesi Korkut Yaltkaya Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu", Aralık 2006.
  268. "Aklın Sınırındaki 'Dava' ", TODAİ Sinemada Felsefe Etkinlikleri, Aralık 2006.
  269. "Teknoloji ve Felsefe", Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Konferansları, Ocak 2007.
  270. "Tarih Boyunca Din ve Kültür", Türk İngiliz Kültür Derneği Seminerleri, Ocak 2007.
  271. "Nietzsche'de Bizi Bekleyen", Philosophy in Assos, Şubat 2007.
  272. "Günlük Hayatımızda Estetiğin Yeri", Emniyet Genel Müdürlüğü Seminerleri, Şubat 2007.
  273. "Bir İnsan Olarak Akademisyen", Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri, Şubat 2007.
  274. "Felsefe ve Hayat", Kültür Bakanlığı Uzman Eğitimi Seminerleri, Şubat 2007.
  275. "Bilim Denen Muhabbet", İstanbul Kültür Üniversitesi Muhabbete Yolculuk Seminerleri, Şubat 2007.
  276. "Tarihi, Şimdisi ve Geleceği İçinde Bilim Kültür İlişkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Konferanslar, Mart 2007.
  277. "Akademik Hayat Üzerine", Hacettepe Üniversitesi 40. Yıl Etkinlikleri, Mart 2007.
  278. "Filozof Üniversiteye Neyler?", Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferansları, Nisan 2007.
  279. "Ahlak Felsefesi Siyaset İçin Ne Anlatıyor?", Türk Kadınları Derneği Siyaset ve Etik Konferansları, Nisan 2007.
  280. "Bilgi ile Olmak", Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kariyer Günleri Konferansları, Nisan 2007.
  281. "Bir İnsan Olarak Öğretim Üyesi", Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Konferansları, Nisan 2007.
  282. "Bilgelik", Hece Kültür Evi Konferansları, Nisan 2007.
  283. "Aşk", ODTÜ Mezunları Derneği Konferansları, Mayıs 2007.
  284. "Yunus'dan İçerü", Estetik Açıdan Türk Kültürüne Bakış Kongresi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mayıs 2007.
  285. "Edebiyat-Felsefe İlişkisi", İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü, Mayıs 2007.
  286. "How Can We Rejuvenate Ethics Embedded in the Concept of Democracy?", Citizens Across Boundaries, Mayıs 2007.
  287. "Bizi Ayıran ve Bütünleşme İhtiyacı Yaratan Şiddet", 32. Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi, Mayıs 2007.
  288. "Bilimsel Araştırma ve Aktif Eğitim", Dokuz Eylül Üniversitesi Aktif Eğitim Kurultayı, Haziran 2007.
  289. "Biyoloji ve Felsefe", İstanbul Kültür ÜniversitesiBiyolojik Bilimlerde Son Gelişmeler Sempozyumu, Haziran 2007.
  290. "Yaratıcılık", Özel Ege Lisesi Seminerleri, Eylül 2007.
  291. "Bilimdeki Sanat, Sanattaki Bilim", Mantık, Matematikve Felsefe V. Ulusal Sempozyumu, Eylül 2007.
  292. "Duygusal Ahlak", ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırmaları Merkezi Konferansları, Ekim 2007.
  293. "Teknoloji Gönül Bağı", ODTÜ AR-GE Topluluğu Konferansları, Kasım 2007.
  294. "Aydın Üzerine", Mehmet Ali Aybar'ı Anma Sempozyumu, Kasım 2007.
  295. "Bir İnsan Olan Mekan", IV. Mimarlık Eğitimi Kurultayı, Kasım 2007.
  296. "Yunus'un Sandığındaki Felsefe", Türk Amerikan Kültür Derneği Konferansları, Kasım 2007.
  297. "Bilim ve Felsefe Işığında Yönetim", Kara Harp Okulu Üst Düzey Yönetici Eğitimi Konferansı, Kasım 2007.
  298. "Bilim ve Hayat İlişkisi", Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Konferansları, Kasım 2007.
  299. "Gençlik ve Yaşam", Batıkent Felsefe Günleri, Ocak 2008.
  300. "Türk Müziği Nağmelerinden Düşünceye:Sevgilinin Halleri", ODTÜ Mezunları Derneği Etkinlikleri, Ocak 2008.
  301. "Eğitimin İdeolojik Anlamı", TED Ankara Uluslararası Eğitim Forumu, Ocak 2008.
  302. "Bilgelik Üzerine", Uludağ Felsefe Konferansları II, Şubat 2008.
  303. "Aidiyet Duygusunun Anlamı", 5. İnsan Kaynakları Kongresi, Şubat 2008.
  304. "Gönlüm Hayatımın Neresinde?", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferansları, Mart 2008.
  305. "Eğitim Fesefesi", Eğitim Psikolojisi Sempozyumu, Mart 2008.
  306. "Şehir ve Kimlik", Kent ve İslam Konferansı, Mart 2008.
  307. "Türk Müziği Nağmelerinden: Kadın", Türk Kadınları Kültür Derneği Konferansları, Mart 2008.
  308. "Du est", Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi Dostluk Sempozyumu, Nisan 2008.
  309. "Felsefenin ve Aşkın Dili", Uluslararası İstanbul Beyoğlu Şiir Festivali, Nisan 2008.
  310. "Hukuk ve Etik", Uygulumalı Etik Konferansları, Nisan 2008.
  311. "Olağanötesi Bir Yaşam Olanağı Olarak Din", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüzde Dinin Anlaşılma Problemi Sempozyumu, Nisan 2008.
  312. "Bilginin Renkleri", Felsefe Açısından Sanat ve Dil, Mimar Sinan Üniversitesi, Nisan 2008.
  313. "Tarihi, Şimdisi ve Geleceği İçinde Bilim-Kültür İlişkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Konferansları, Mayıs 2008.
  314. "İnsanın Bakımı", Türkiye Yüksek İhtisas ve Araştırma Sağlık İşletmesi Hemşire Haftası Konferansları, Mayıs 2008.
  315. "Üniversite ve Özerklik", İzünider Konferansları, Mayıs 2008.
  316. "What is it like to be a young?", Great Anatolian Meeting of the World Cultures and Youth, Mayıs 2008.
  317. "Doğa ve Felsefe", İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Kulübü Konferansları, Haziran 2008.
  318. "Bedenim Hayatımın Neresinde Duruyor?", 5. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Haziran 2008.
  319. "Gönül ve Bilgi İşleri", Hacattepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferansları, Ekim 2008.
  320. "Gönülden Bilime, Bilimden İnsana", 6. Uluslararası katılımlı Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Ekim 2008.
  321. "Gönlünü Gören Var mı?", 9. Ulusal Romatoloji Kongresi, Ekim 2008.
  322. "Bilim Felsefesi ve Yönetim", Üst Düzey Yönetici Eğitimi Sertifika Programı, Kara Harp Okulu, Kasım 2008.
  323. "Bir Kültürle Algılamak", Algıdan Bilgiye Dış Dünya Kongresi, Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi, Kasım 2008.
  324. "Yaşantı, Oluşum, Anlam", Felsefe Günleri: "Anlam" Kongresi, ODTÜ, Aralık 2008.
  325. "Tarih Felsefesi Nedir?", Tarih Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, İstanbul Kültür Üniversitesi, Aralık 2008.
  326. "Yaratıcılık ve Değerler", Happy Kids Yaratıcılık Sempozyumu, 2009.
  327. "Nasıl Yaşamalıyız?", Batıkent Endüstri Meslek Lisesi Felsefe Kulübü Konferansları, Ankara, Ocak 2009.
  328. "Matematik Hayattır", Oyak Matematik Yarışması 2. Matematik Semineri Konferansı, Şubat 2009.
  329. "Yetkin Mühendis", TMMOB Elektrik Mühendisleri odası Yetkin Yetkili Mühendislik Forumu, Şubart 2009.
  330. "Genom Projesinin Felsefi Boyutları", 6. Gazi İç Hastalıkları Günleri, Mart 2009.
  331. "Nereden Çıktı Bu Ahlak? Nietzche Nihilizm ve Günümüz", Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu Konferansları, Mart 2009.
  332. "Etik, Ahlak ve Hukuk", Kamu Görevlileri Etik Kurumu Yönetim Etiği Seminerleri, Mart 2009.
  333. "Tarihi Şimdisi ve Geleceği İçinde Bilim Kültür İlişkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Konferansları, Mart 2009.
  334. "Gönülden Felsefeye Yol Var mı?", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimar Yunus Aran Konferansları, Mart 2009.
  335. "Gönül Kavramı", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konferansları, Mart 2009.
  336. "Felsefe ve Gönül", Alman Lisesi Felsefe Konferansları, Mart 2009.
  337. "Öğrenme Bedeni", 2. Eğitim Psikolojisi Sempozyumu, Nisan 2009.
  338. "Tarihten Bugüne Alevilik", Cem Vakfı Alevilerin Anadolu Kültürüne Katkıları Sempozyumu, Nisan 2009.
  339. "Araştırma Nedir?", Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Seminerleri, Nisan 2009.
  340. "Ahlaksız Kimdir?", ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi Konferansları, Nisan 2009.
  341. "Sporun Ahlakı, İnsanın Ahlakı", Başkent Üniversitesi Sporda Etik Konferansları, Nisan 2009.
  342. "Ahlak, Sanatve Güzellik", Köksal Toptan Lisesi 4. Edebiyat Günleri, Mayıs 2009.
  343. "Türk Müziği Nağmelerinden Düşünceye", Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü Toplantıları, Mayıs 2009.
  344. "Bir Düşünür ve İnsan Olarak Necati Öner", Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Çalışma Topluluğu Büyüklere Saygı Toplantıları, Haziran 2009.
  345. "Nedim'in Şiirinde Sevgilinin Halleri", Türk Diyanet Vakfı Etkinlikleri, Haziran 2009.
  346. "Düşünce Derinliğimizdeki Bir Kaynak Olarak Mevlana", 802. Doğum Yılında Mevlana'yı Anma Toplantısı, Eylül 2009.
  347. "Etik Nedir? Etik, Ahlak ve Hukuk: Etikle İlgili Felsefi Yaklaşımlar", Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Avrupa Birliği Konferansları, Ekim 2009.
  348. "Ahlak, Sevgi, Bilgi", ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi Konferansları, Ekim 2009.
  349. "Etik ve Hayat", Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Polis Etik Eğitimcilerinin Eğitimi Konferansları, Ekim 2009.
  350. "Bir Liderin Liderlik Sırları", 3. Akdeniz Yönetim Buluşması, Ekim 2009.
  351. "Ergin Günce'deki Erginlik", 2. Şiir ve Sanat Şöleni, Ekim 2009.
  352. "İnsan ve Gündem", Türk İnfeksiyon Okulu Konferansları, Ekim 2009.
  353. "Bilmeyi Bilmek", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Konferansları, Ekim 2009.
  354. "On the Spiritual Aspect of Neighborhood", German-Turkish Future Workshop (Keynote Speaker), Aralık 2009..
  355. "Toplumsal Bellek", Gazi üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi Bilgi ve Bellek Sempozyumu, Aralık 2009.
  356. "İroni Kavramı Işığında Karikatür ve Felsefe", Karikatür ve Felsefe Sempozyumu, Aralık 2009.
  357. "Ermeni Sorununun Ahlaki Boyutları", Politik Psikoloji Derneği Konferansları, Aralık 2009.
  358. "Milli Eğitim Politikamız Üzerine", Milli Güvenlik Akademisi Konferansları, Ocak 2010.
  359. "Uluslararası İlişkilerin Ahlakı", Psikoloji Derneği Konferansları, Şubat 2010.
  360. "Etik ve Liderlik", Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezi Konferansları, Aralık 2010.
  361. "Felsefe ve şiir", 13. Altın Portakal Şiir Etkinlikleri, Mart 2010.
  362. "Tutkularımız ve Düşüncelerimiz", Hitit Üniversitesi Felsefe Günleri, Mart 2010.
  363. "Gönülden Gönüle", Altındağ Belediyesi Hamamönü Söyleşileri, Mart 2010.
  364. "Tıp ve Felsefe", 29 Mayıs Hastanesi Konferansları, Mart 2010.
  365. "Felsefeyi Besleyebilecek Bir Kaynak Olarak Türkiye'deki Yaşama Dünyası", Türkiye'de Felsefenin Geleneği Ve Geleceği-İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyumu, Mart 2010.
  366. "Türk Müziği Nağmeleri Işığında Kadın Tasviri", Türk Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi Konferansları, Mart 2010.
  367. "Erosefe Üstüne", Antik Yunanda Felsefe ve Çağımıza Etkileri-Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyumu, Nisan 2010.
  368. "Bilimsel Duyarlılık", Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan 2010.
  369. "Etik Değerler Eğitimi", Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferansları, Mayıs 2010.
  370. "Etiğin-Ahlakın Yönetim Hayatımızdaki Yeri", Etik Kültürün Geliştirilmesinde Kamu Yönetimi-Özel Sektör İşbirliği Sempozyumu, Mayıs 2010.
  371. "Barışa Varamayışın Engelleri", XVII.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Haziran 2010.
  372. "Felsefe Açısından Eğitici", Türk Eğitim Derneği TED Okulları Oryantasyon Programı, Ağustos 2010.
  373. "Mühendislik Eğitiminde Duyarlık", TMMOB Harita Mühendisleri Odası Konferansları İzmir, Ağustos 2010.
  374. "Aşk Üstüne", Kuş Adası Belediyesi Kültür Konferansları, Eylül 2010.
  375. "Genç Yaşlılık", Dünya Yaşlılar Günü Konferansları, Ekim 2010.
  376. "Türk Biliminin Önündeki Engellerin Felsefi Açıdan İrdelenmesi", Türkler ve Bilim Dünden Yarına- TOBB ETÜ, Ekim 2010.
  377. "Aşk ve Felsefe", Antalya Koleji Ca-Fe Etkinlikleri Konferansları, Kasım 2010.
  378. "Toplum Bilinci", Gazi Üniversitesi Nöro-psikiyatri Merkezi Nöro-Felsefe Sempozyumu, Aralık 2010.
  379. "Tarih Hayatımızın Neresinde Duruyor? ", Karadeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Konferansları, Aralık 2010.
  380. "Araştırma Etiği", Ege Ar-ge ve Teknoloji Günleri, Aralık 2010.  


  ULUSLARARASI BİLDİRİLER 

  1. "Ethical Background of Justifications in Epistemology", 11th of International Wittgenstein Symposium, Kirchberg, Avustury, 4-15 Ağustos 1986.
  2. "How to Save Immortality of Human Individiuals: A Lesson from Schopenhauer as One of Our Contemporary Philosopher", International Schopenhauer Symposium, Hamburg, Almanya, 24-27 Mayıs 1988.
  3. "Non-Rational Basis of Rationality Theories", International Popper, Polanyi Seminar, Krakow, Polonya, 1-5 Ekim 1988.
   "Schopenhauerian Love and Quran", Schopenhauer Und Der Diskurs Über Liebe Und Tod, Dubrovnik, Yugoslavya, 13-23 Mart 1989.
  4. "Some Ethical Implications of M. Polanyi's Philosophy of Science", Micheal Polanyi Derneğinin Düzenlediği Toplantı, Budapeşte, 24-26 Ağustos 1991.
  5. "Homo Mendax", Schopenhauer, Nietzsche, Postmodern,Dubrovnik, Yugoslavya, 18-28 Mart 1992.
  6. "Smiling Philosophy", International Colloquium, Kierkegaard, and Postmodern Iro,ny, Paris, 23-25 Eylül 1992.
  7. "Miracle: Beyond Philosophy and Literature", Philosophie und Literatur von Holderlin bis Celan, Gargnano, İtalya, 5-9 Nisan 1993.
  8. "The Role of Ethics in Artifical Intelligence from a Standpoint of Theory Change", DESSYM'93 Bulgaria Proceedings, vol. 2, s. 90-94, Sofya,1993 (Mustafa Dağlı ile birlikte).
  9. "The City in Me", La Ville-Monde Ou La Nature Urbanisée, Paris, 16-18 Aralık 1993.
  10. "A Philosophical Perspective on Environment from Turkey", University of Sunderland, School of the Environment, 21 Şubat 1994.
  11. "Where Are You Nietzsche?", La Culture Apres Le Nihilisme, College International de Philosophie, L'Universite de Paris 8, 13-15 Ekim 1994.
  12. "Who is the Other?", International Symposium on Philosophy of Intercultural Communication, METU, Ankara, 19-21 Aralık 1995.
  13. "How to Develop An Understanding Other in Me through Laughter", III. Uluslararası Bakhtin Kongresi, Saransk, Rusya, 25-27 Ekim 1995.
  14. "Undestanding as a Way of Overcoming of Barriers Around Self and Culture", Understanding and Reflexivity in Communication, Tver, Rusya, 17-20 Mayıs 1996.
  15. "Remained at the Gate, at the Deepest End", Symposium on Aesthetics and Ethics:Media Philosophy and Literature, New School for Research, New York,19-21 Mart 1997.
  16. "The Concept of 'Garib' in Turkish Cultural Heritage", Institute of Global Cultural Studies'in düzenlediği Ancient and Medieval Philosophy Sempozyumu, Binghamton, 24-26 Ekim 1997.
  17. "How One Becomes Ignorant Through Education", International Network of Philosophers of Education, 6th Biennial Conference, Ankara, Türkiye, 25-28 Ağustos 1998.
  18. "Epictetus' Conception of Play", Institute of Global Cultural Studies'in düzenlediği Ancient and Medieval Philosophy Sempozyumu, Binghamton, 23-25 Ekim 1998.
  19. "From Communication to Trans-communication: An Approach to Human Togetherness", Interethnic Coexistence: Educating for an Emerging Global Field, Haifa, 1999.
  20. "Is Philosopher who Offers No Care for the Passions of Mankind Philosopher or Not?",The Humanities on the Birth of the Third Millenium, International Conference, Ankara, 12-13 Haziran 2000.
  21. "Having a Heart", Call to World Peace from Universal Brotherhood Union, İstanbul, 1 Kasım 2000.
  22. "Encountering:A Much Ignored Phenomenon of Our Ethical Life", Atina üniversitesi, Ekonomi Fakültesi, Şubat 2000
  23. "Encountering:A Much Ignored Phenomenon of Our Ethical Life", Atina Üniversitesi Ekonomi Fakültesi, Atina, 9 Şubat 2001.
  24. "How is Philosopho-therapy Possible ?", 10th European Sceptical Congress, Czech Republic, Eylül 2001.
  25. Some Comments on Media and Judo", Türk Japon Vakfı Konferansları, Eylül 2005.
  26. "Looking at Philosophy from the Asia in Turkey, The Vision of the Asian Community, Symposium held in Fatih University, Eylül 2005.
  27. "Modern Yalnızlık", Uluslararası Uyuşturucu Karşıtı Semineri, Türkiye, Aralık 2005.

   


  VERDİĞİ DERSLER

  Phil 211 - Philosophy of Emotions
  Phil 212- Philosophy and Literature


  YÖNETTİĞİ TEZLER

  YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

  1. "Sirl Karl R. Popper's Conventionalism" Semiha Akıncı, 1984.
  2. "T-Theoreticity of the Single-Case Propensity Conception of Probability", David Grünberg, 1988.
  3. "Reason and the Emancipation of Society: A Study of Jurgen Habermas and the Theory of Knowledge in Critical Theory", Ahmet Çiğdem, 1988.
  4. "Conventionalism in Geometry as an Instance of the Impact of Geometrical System on the Philosophy of Science", Bülent Gözkan, 1992.
  5. "Günümüz Amerikan İngiliz Felsefesinde Bilinç Problemine Bir Bakış", Şeref Günday, DTCF, Ankara Üniversitesi, 1992.
  6. "Authenticity, Truth Content, Reality of a Work of Art", Zafer Özgen, 1992.
  7. "The Evolution of Materialistic Thought in the Pre-Socratic Period", Halil Şeref Turan, 1993.
  8. "Facts and Theories: An Indispensible but a Misleading Distinction", İlhan İnan, 1993.
  9. "The Concept of Freedom in Kant's Philosophy", Enver Orman, 1993.
  10. "Karl Jaspers'ta Tanrı Fikri", Süleyman Dönmez, Gazi Üniversitesi, 1995.
  11. "Friedrich Wilhelm Nietzsche'nin Nihilizmi", Birol Dok, Gazi Üniversitesi, 1996.
  12. "Marxian Concept of Materialism in the Making: The Critique of Ludwig Feuerbach's "Inconsistent Materialism" in Karl Marx", Alp Çakaloz, 1996.
  13. "Hannah Arendth'te Şiddet ve Şiddetin Kaynağı", Songül Demir, Gazi Üniversitesi,1998.
  14. "Philosophical Aspects of Artificial Intelligence", Murat Faik Yaren, 1998.
  15. "Why Does Ricoeur Consider Psychoanalysis as Relevant For Philosophical Discourse", Ahmet Selim Tümkaya, 1998.
  16. "Hegelian Contradiction in Thought and Kierkegaardian Contradiction in Life: An Attempt to Demonstrate the Relation Between Logic and Life", Demet Kurtoğlu, 1999.
  17. "How Can We Save Scientific Progress in the Face of Incommensurability with the Help of Hermeneutics", Ayşe Gülin Günal, 1999.
  18. "A Study on Idea of Freedom in Kant's Critical Philosophy", İsmail Duran, 1999.
  19. "Education As A Moral Matter: Normative Ground of the Epictetian Education", Aslı Yetimoğlu, 2000.
  20. "Hegel's Notion of the End of History", Savaş Yazıcı, 2001.
  21. "A Critque of the Individuation Problem in the Philosophy of Internal Relation", Kadir Sinan Çelik, Nisan 2002.
  22. "The Role of Other in the Hegelian Self Consciousness", Meryem Uçar, Eylül 2002.
  23. "Technological Rationality and One Dimensional Man", Soner Soysal, Aralık 2002.
  24."Intersubjectivity and Problem of Freedom", Güçlü Ateþoðlu, Eylül 2003.
  25."Ousia and Tragedy: An Ontological approach to Aristotle's Poetics", Volkan Aytemiz, Eylül 2004.
  26. "The Problem of Freedom in the Context of the Law of Causality in Kant's Critique of Pure Reason", Güven Özdoyran, Aralık 2005.
  27. "Importance of Art in Authenticating Dasein", Yasemin Şenyurt, Ocak 2006.
  28. "Nietzsche's Concept of Pain", Abdullah Onur Aktaş, Ağustos 2006.

  29. "Irony as a Philosophical Attitude in Socrates", Hacer Korkut, Aralık 2007.

  30. "
  The Concept of Self With Respect to the "Despisers of the Body" Alluded in Nietzsche's Thus Spoke Zarathustra", Irmak Yazıcı, 2008.
  31. "Foucault, Sexuality, and an Epistemico-Ontological Ground For Resistance", Aret Karademir, Mart 2009.
  32.
  "The Relation of Aesthetic Experience to the Truth and the Good in Kant", Nil Avcı, Aralık 2009.
  33.
  "The Analysis of Alienation(Entfremdung) in Being and Time From a Marxist Perspective", Eda Keskin, 2010.
  34.
  "Concept of Irony in the Philosophy of Richard Rorty", Alper Erdoğan, Ocak 2010.


   
  DOKTORA TEZLERİ

  1. "On the Possibility of Epistemic Justification: A Semanticoepistemic Approach", David Grünberg, 1994.
  2. "Knowledge and Immortality on the Structure of Transference of Scientific Knowledge in terms of Royce's Community of Interpretation", Galip Valiu, 1994.
  3. "The Change in Rule-Governed Practices in Wittgenstein's Later Philosophy", Aydan Turanlı, 1994.
  4. "The Realism - Antirealism Debate in Contemporary Philosophy and its Practical Implications", Hasan Aslan, 1995.
  5. "The Problem of Solidarity in Whitehead's Pluralistic Universe", Ertuğrul Rüfayi Turan, 1995.
  6. "An Inquiry to the Modern Conception of Self Articulated, Disarticulated", Levent Y. Kavas, 1995.
  7. "A Realistic Conception of Morality", Erdal Cengiz, 1996.
  8. "The Transformation of the Concept of Freedom in Modern Philosophy", Zerrin Oral Kavas, 1996.
  9. "Sextus Empiricus' Problem of Criterion", Örsan Öymen, 1999.
  10. "The Scope of Cartesian Epistemology", Halil Turan, 1999 (Prof. Dr. Teo Grünberg ile birlikte).
  11. "Nietzsche's Concept of Drive and Metaphor as a Guide to His Philosophy", Metin Coşar, Eylül 1999.
  12. "An Epistemic Defense of Rationality in Scientific Knowledge", Halilrahman Acar, Ocak 2000.
  13. "The Problem of Transcendence: Time or Thought and the Question of Unity of Being in Hermeneutical Ontology", Şefik Deniz, Şubat 2001.
  14. "The Ground of Law and Being Human:A Kantian Antinomy and its Repercussions in Kant, Heideggerand Levinas", Elif Çırakman, Temmuz 2001.
  15. "Justice and Justification", Sedat Yazıcı, Ocak 2002.
  16. "An Analysis in Conditional", Mustafa Dağlı, Eylül 2002.
  17. "Husserl's Conception of Intentionality", Servet Gözetlik, Eylül 2003.
  18. "Self Love and Self Deception in Seneca, The Stoic"
  , Ayten Sururi, Mart 2005.
  19. "An Inquiry Concerning the Place of Emotions in Virtue Ethics: A Comparison Between Aristotle and Kant", Aslı Yazıcı, Aralık 2005.
  20. "The Role of Human Nature in Humes Ethics", Şengül Arslanoğlu Çelik, 2008.
  21. "Growing Desert: Nihilism and Metaphysics in Heidegger's Thought", Musa Duman, Mart 2009.

  22. "Bir Müzik Felsefesi Olanağı Olarak Adoro'nun Estetik Kuramı", Emir Ülger, Ankara Üniversitesi, Ekim 2009.

  23. "A Treatise On The Relation Between Ethics And Politics With An Aristotelian Appraisal", Sinan Kadir Çelik, Mart 2010.